Skip to main content
European School Education Platform
Label

eTwinning School Label

Škole kojima je dodijeljena oznaka eTwinningove škole sjajan su primjer načina na koji cijela škola može imati koristi od eTwinninga. Aktivne su u implementaciji i promicanju eTwinningovih vrijednosti i pedagogije, referentna su točka za lokalnu zajednicu i predstavljaju model za ostale škole.
Image: Certificate
Image: Certificate

Što je oznaka eTwinningove škole?

 

eTwinningove škole ugrađuju vrijednosti eTwinninga u školske politike, prakse i stručno usavršavanje uz potporu školske uprave.

 

eTwinning s pomoću te oznake prepoznaje i pohvaljuje uključenost, angažman i predanost ne samo pojedinačnih eTwinnera, nego cijele škole, u kojoj surađuju timovi učitelja i ravnatelja.

 

Škole kojima je dodijeljena ta oznaka spremne su uključiti se u razvojno putovanje pomoću aktivnosti koje se mogu objektivno ocijeniti.

 

Misija eTwinningovih škola kompas je svih eTwinningovih škola. Misijom se ističu elemente kao što su:

 

 • Zajedničko vodstvo
 • Suradnja i timski rad
 • Slobodna volja učenika
 • Uključivost i inovacije
 • Biti primjer za ostale škole.

 

Koje su koristi?

 

eTwinningove škole:

 

 • Službeno su prepoznate na europskoj razini kao primjeri za eTwinning te čine mrežu vodećih škola koje pružaju inspiraciju za budući razvoj aktivnosti. Sve eTwinningove škole dobivaju eTwinningov školski paket koji uključuje plaketu i zastavu.
 • Imaju visoku vidljivost na europskoj razini te ih se potiče da istaknu svoju oznaku eTwinningove škole u promotivnim i informacijskim materijalima.
 • Potiče ih se da sudjeluju u posebnim programima stručnog usavršavanja.
 • Dio su posebne eTwinningove grupe za dijeljenje dobrih praksi, suradnju i sudjelovanje na ekskluzivnim mrežnim događajima.

 

Kako škole mogu dobiti oznaku eTwinningove škole?

 

Postupak dobivanja oznake eTwinningove škole odvija se u dvije faze.

 

Prva faza

 

eTwinning će napraviti predodabir svih škola:

 

 • koje su registrirane na eTwinningu dulje od dvije godine,
 • koje imaju barem tri učitelja koja su sudjelovala na eTwinningovim projektima, stručnom usavršavanju ili ostalim eTwinningovim aktivnostima u protekle dvije godine,
 • koje su bile uključene u barem jedan eTwinningov europski projekt kojem je dodijeljena nacionalna oznaka kvalitete unutar dvije godine prije datuma prijave.

 

 

Ako neka škola ispunjava sve te zahtjeve, svi registrirani eTwinneri u toj školi primaju e-poštom pozivnicu da ispune prijavni obrazac na platformi European School Education Platform.

 

Druga faza

 

Podnositelji prijave moraju ispuniti prijavni obrazac kako bi opisali način na koji njihova škola osmišljava, provodi i planira aktivnosti povezane s eTwinningovom školskom misijom, pri čemu je također potrebno pružiti neke dokaze.

 

NOP-ovi će vrednovati svaku prijavu analiziranjem opisa i dostavljenih dokaza te procjenjivanjem aktivnosti i potencijala škole.

 

U slučaju da NOP odbije prijavu, moguće ju je ponovno podnijeti s boljim opisima i dokazima unutar roka za prijavu.

 

Točan vremenski okvir za podnošenje prijave i periode vrednovanja objavljuje se na Platformi nekoliko tjedana prije pokretanja postupka prijave.

 

 

Kako se prijaviti

 

 • Ravnatelj i kolege angažirani na eTwinningu trebali bi biti uključeni u izradu prijave.
 • Podnositelji prijave moraju odgovoriti na sva pitanja iz prijavnog obrasca i pružiti tražene dokaze.
 • Preliminarno pitanje povezano je sa školskom politikom e-sigurnosti, u vezi s kojim se od podnositelja prijave traži pružanje dokaza.
 • Ostala pitanja uključuju niz izjava za svaki element misije eTwinningovih škola. Podnositelji prijave moraju opisati način na koji ih njihova škola provodi te pružiti dokaze.
 • Od podnositelja prijave će se za svaku izjavu o misiji tražiti i da opišu što škola planira učiniti u sljedeće dvije godine u slučaju dobivanja oznake eTwinningove škole.
 • Prijavu treba pratiti pravilno potpisana izjava ravnatelja škole.
 • Prijave se moraju podnijeti ili ponovno podnijeti prije isteka roka.
 • Podnesene prijave ocjenjuje Nacionalna organizacija za potporu. U slučaju odbijanja podnositelji prijave mogu ponovno podnijeti svoju prijavu s dodatnim detaljima do isteka roka.

 

Savjeti:

 

 • Svaka bi škola trebala odlučiti tko će podnijeti prijavu putem eTwinning Livea. Prihvatit će se samo jedna prijava po školi.
 • Obrazac nije potrebno ispuniti do kraja u jednoj sesiji te ga je moguće spremiti u obliku nacrta. Pritisnite gumb za podnošenje prijave samo kad ste dovršili ispunjavanje obrasca.

 

Popis škola kojima je dodijeljena oznaka eTwinningove škole objavit će se na početku svake godine.