Skip to main content
European School Education Platform

Navazování kontaktů

Přehled

 

Najděte lidi, organizace a školy, s nimiž byste rádi spolupracovali. Zapojte se do projektů a využijte příležitosti k profesnímu rozvoji.

 

Lidé

 

Najděte kolegy registrované na European School Education Platform a validované eTwinnery.

 

Školy a organizace

 

Najděte organizace registrované na European School Education Platform a školy zapojené do eTwinningu.

 

Projekty

 

Seznamte se s evropskými trendy ve vzdělávání díky učitelům zapojeným do eTwinningu a jejich projektům.

 

Vyhledávání partnerů

 

Vyhledejte pro realizaci svých projektů partnerské školy a organizace v zemích zapojených do programu Erasmus+ a do eTwinningu. Najděte pro zaměstnance své školy příležitosti k účasti na pedagogických stážích a stínování na pracovišti.

Updated on 15.08.22