Skip to main content
European School Education Platform

Żona ta’ networking

Deskrizzjoni ġenerali

 

Sib nies, organizzazzjonijiet u skejjel biex tikkollabora magħhom. Ipparteċipa fi proġetti u opportunitajiet ta’ żvilupp professjonali.

 

Nies

 

Sib persuni rreġistrati fuq il-Pjattaforma Ewropea tal-Edukazzjoni fl-Iskejjel u eTwinners ivvalidati.

 

Skejjel u organizzazzjonijiet

 

Sib organizzazzjonijiet irreġistrati fuq il-Pjattaforma Ewropea tal-Edukazzjoni fl-Iskejjel u skejjel li qed jipparteċipaw fl-eTwinning.

 

Proġetti

 

Skopri x-xejriet tal-edukazzjoni Ewropea permezz tal-għalliema tal-eTwinning u l-proġetti tagħhom. 

 

Tfittxija għal sħab

 

Fittex skejjel u organizzazzjonijiet imsieħba f’pajjiżi tal-programm Erasmus+ u pajjiżi li qed jipparteċipaw fl-eTwinning biex iwettqu proġetti kollaborattivi. Sib opportunitajiet għall-persunal tal-iskola biex iwettaq kompiti ta’ tagħlim u shadowing ta’ xogħol fi skejjel ospitanti barra mill-pajjiż.

Updated on 15.08.22