Skip to main content
European School Education Platform

Område för nätverkande

Översikt

 

Hitta personer, organisationer och skolor att samarbeta med. Delta i projekt och möjligheter till fortbildning.

 

Personer

 

Hitta registrerade personer på European School Education Platform och validerade eTwinnare.

 

Skolor och organisationer

 

Hitta registrerade organisationer på European School Education Platform och skolor som deltar i eTwinning.

 

Projekt

 

Upptäck trender inom utbildning i Europa via eTwinning-lärare och deras projekt. 

 

Hitta partner

 

Leta efter partnerskolor och organisationer i programländerna i Erasmus+ och länder som deltar i eTwinning för att genomföra samarbetsprojekt. Hitta möjligheter för skolpersonal att åta sig undervisningsuppdrag och till besök på arbetsplatser i värdskolor utomlands.

Updated on 15.08.22