Skip to main content
European School Education Platform

Tīklu veidošanas telpa

Pārskats

 

Atrodiet cilvēkus, organizācijas un skolas, ar kurām sadarboties. Piedalieties projektos un izmantojiet profesionālās izaugsmes iespējas.

 

Cilvēki

 

Atrodiet European School Education platformā reģistrētus cilvēkus un apstiprinātus eTwinning dalībniekus.

 

Skolas un organizācijas

 

Atrodiet European School Education platformā reģistrētas organizācijas un skolas, kas piedalās eTwinning.

 

Projekti

 

Iepazīstiet tendences Eiropas izglītībā ar eTwinning iesaistītajiem skolotājiem un viņu projektiem. 

 

Partneru meklēšana

 

Meklējiet partneru skolas un organizācijas Erasmus+ programmas valstīs un valstīs, kuras piedalās eTwinning, lai īstenotu sadarbības projektus. Atrodiet iespējas skolu darbiniekiem mācīt un piedalīties darba “ēnošanā” uzņemošajās skolās ārvalstīs.

Updated on 15.08.22