Skip to main content
European School Education Platform

Tutorials

Ideat prattiċi u linji gwida għall-għalliema u l-iskejjel

Young pupils sitting in a group

Inħeġġu l-apprendiment soċjali u emozzjonali fil-klassi

L-apprendiment soċjali u emozzjonali (SEL) huwa approċċ edukattiv li għandu l-mira li irawwem l-intelliġenza soċjali u emozzjonali tal-istudenti biex huma jkunu jistgħu jirnexxu akkademikament, soċjalment u professjonalment.
Inclusion
Social skills
Children studying together during a science lesson

Kif tintroduċi l-“A” fi STEAM

STEAM (ix-xjenza, it-teknoloġija, l-inġinerija, l-arti, u l-matematika) huwa approċċ innovattiv għat-tagħlim li jippromwovi l-kreattività u jżid l-involviment tal-istudenti billi jintegra l-arti f’suġġetti xjentifiċi. Dan l-artiklu se jipprovdi lill-edukaturi b’ideat u riżorsi għall-introduzzjoni ta’ STEAM fil-klassi.
Arts

Approċċ għall-iskola b'mod sħiħ għat-tagħlim għas-sostenibbiltà: minn fejn tibda

L-għan ambizzjuż tal-UE li l-Ewropa ssir l-ewwel kontinent newtrali għall-klima sal-2050 teħtieġ azzjoni mis-settur tal-edukazzjoni u t-taħriġ. Approċċi ta' skola b'mod sħiħ għas-sostenibbiltà jinsabu fil-qalba ta' tagħlim effettiv għas-sostenibbiltà. Dan l-artikolu se jeżamina riżorsi utli u ideat prattiċi sabiex tiġi mħaddna s-sostenibbiltà tal-iskola b'mod sħiħ.

Lezzjonijiet li tgħallimna dwar it-tagħlim tal-istorja minn gwerer tal-passat fl-Ewropa

Matul perjodi ta’ kunflitt, bħall-gwerra fl-Ukraina, il-kwistjoni ta’ narrattivi storiċi u kif huma mgħallma taqa’ taħt skrutinju ġdid. Din it-tutorial se teżamina kif l-għalliema tal-istorja jistgħu jinnegozjaw tilwim u differenzi biex jagħmlu s-suġġett sinifikanti għall-istudenti kollha.
Cultural heritage
Cultural diversity

L-implimentazzjoni tal-Bring Your Own Device (BYOD) fil-klassi tiegħek

Hekk kif it-teknoloġija ssir dejjem aktar prevalenti fil-klassi, l-idea ta’ ‘Bring Your Own Device’ (BYOD) toffri lill-għalliema u lill-istudenti bl-istess mod modi ġodda biex jesploraw it-tagħlim. Is-sejba ta' modi kost-effettivi biex tuża t-teknoloġija biex jinvolvu lill-istudenti tagħhom fil-lezzjonijiet hija tħassib kontinwu. Din it-tutorial tenfasizza xi riżorsi u pariri prattiċi biex l-iskola tiegħek tibda fil-vjaġġ BYOD.
Digital tools

Kif toħloq kont tal-Login tal-UE

Fl-2022, il-pjattaformi ta’ School Education Gateway u tal-eTwinning tal-Kummissjoni Ewropea se jingħaqdu fil-Pjattaforma tal-Edukazzjoni tal-Iskejjel Ewropej; il-kontenut u s-servizzi kollha se jkunu taħt saqaf wieħed. Il-Pjattaforma tal-Edukazzjoni tal-Iskejjel Ewropej se tkun aċċessibbli permezz ta’ Login tal-EU, is-servizz tal-awtentikazzjoni tal-utenti tal-Kummissjoni Ewropea. Din it-tutorial se tiggwidak fil-ħolqien tal-kont tal-Login tal-UE tiegħek, li jippermetti lill-utenti awtorizzati jaċċessaw firxa wiesgħa ta’ servizzi tal-web tal-Kummissjoni billi jużaw indirizz elettroniku u password wieħed.
Announcements

Il-Monitor tal-Edukazzjoni u t-Taħriġ: kif tuża wieħed mill-ikbar rapporti annwali fl-edukazzjoni Ewropea

Il-Monitor tal-Edukazzjoni u t-Taħriġ huwa l-analiżi ewlenija annwali tal-Kummissjoni Ewropea tas-sitwazzjoni attwali fl-edukazzjoni fl-Unjoni Ewropea. Il-Monitor jirrapporta dwar il-miri fil-livell tal-UE li huma parti mill-qafas strateġiku fit-tul tal-UE fl-edukazzjoni. Barra minn hekk, il-Monitor jiffoka fuq "tema ewlenija". Dan it-tutorial se jispjegalek il-karatteristiċi ewlenin tal-Monitor u jurik kif għandek tapplikahom fix-xogħol tiegħek.
Policy development

Nifhmu l-litteriżmu fil-midja u d-diżinformazzjoni

B’kulħadd minn studenti sa għalliema jiddependu fuq it-teknoloġiji diġitali fil-ħajja tagħhom ta’ kuljum, speċjalment matul il-pandemija, il-ħtieġa għal-litteriżmu fil-midja hija prevalenti aktar minn qatt qabel. Din it-tutorial se tesplora xi riżorsi utli dwar il-litteriżmu fil-midja u d-diżinformazzjoni.
Media literacy

Kif intejjeb dak li qed nagħmel? Riċerka ta’ azzjoni bħala mezz ta’ promozzjoni tal-iżvilupp professjonali tal-għalliema

Ir-riċerka ta’ azzjoni tistieden lill-għalliema jitgħallmu aktar dwar il-prattika tagħhom fil-klassi, jarrikkixxu r-repertorju pedagoġiku tagħhom u jirriflettu fuq il-mod kif jgħallmu. Permezz ta’ riċerka ta’ azzjoni, l-attitudnijiet, l-identitajiet professjonali u l-kompetenza tal-għalliema jistgħu jkomplu jevolvu, hekk kif iqisu l-bżonnijiet tagħhom fil-kuntest tagħhom stess.
Professional development
Pedagogy