Skip to main content
European School Education Platform

Οδηγοί (tutorials)

Πρακτικές ιδέες και κατευθύνσεις  για εκπαιδευτικούς και σχολεία

Young pupils sitting in a group

Ενθάρρυνση της κοινωνικής και συναισθηματικής αγωγής στην τάξη

Η κοινωνική και συναισθηματική αγωγή (ΚΣΑ) είναι μια εκπαιδευτική προσέγγιση που έχει ως αντικείμενο την προώθηση των κοινωνικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων των μαθητών ώστε να μπορέσουν να επιτύχουν ακαδημαϊκά, κοινωνικά και επαγγελματικά.
Inclusion
Social skills
Children studying together during a science lesson

Πώς προστίθεται το «A» στο STEAM

Το STEAM (επιστήμη, τεχνολογία, μηχανική, τέχνες και μαθηματικά) είναι μια καινοτομική προσέγγιση στη μάθηση που προωθεί τη δημιουργικότητα και ευνοεί την εμπλοκή των μαθητών με την ενσωμάτωση των τεχνών σε επιστημονικά μαθήματα. Αυτό το άρθρο θα δώσει στους εκπαιδευτικούς ιδέες και πόρους για την εισαγωγή του STEAM στην τάξη.
Arts

Πώς μπορεί η σχολική εκπαίδευση να ενθαρρύνει τη συμμετοχή των νέων;

Η σχολική εκπαίδευση διαδραματίζει θεμελιώδη ρόλο, καθώς προάγει τη συμμετοχή των νέων και βοηθά τους μαθητές να πιστέψουν στον αντίκτυπο που έχουν στον κόσμο που ζουν. Το παρόν άρθρο θα διερευνήσει ορισμένους χρήσιμους πόρους για την προώθηση της ενεργού άσκησης της ιδιότητας του πολίτη στην τάξη.

Μια ολιστική προσέγγιση της μάθησης για τη βιωσιμότητα: πρώτα βήματα

Ο φιλόδοξος στόχος της ΕΕ να καταστεί η Ευρώπη η πρώτη κλιματικά ουδέτερη ήπειρος έως το 2050 απαιτεί την ανάληψη δράσης από τον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Οι ολιστικές προσεγγίσεις της βιωσιμότητας βρίσκονται στην καρδιά της αποτελεσματικής μάθησης για τη βιωσιμότητα. Το παρόν άρθρο θα εξετάσει χρήσιμους πόρους και πρακτικές ιδέες για την υιοθέτηση της βιωσιμότητας σε όλο το σχολείο.

Διδάγματα για τη διδασκαλία της ιστορίας από πολέμους του παρελθόντος στην Ευρώπη

Σε περιόδους ένοπλης σύγκρουσης, όπως ο πόλεμος στην Ουκρανία, το ζήτημα των ιστορικών αφηγήσεων και του τρόπου με τον οποίο διδάσκονται εξετάζεται εκ νέου από μια φρέσκια ματιά. Το παρόν άρθρο εξετάζει πώς οι καθηγητές της ιστορίας μπορούν να προσεγγίσουν τις διαμάχες και τις διαφορές μεταξύ των λαών, ώστε το θέμα να αποκτήσει ενδιαφέρον για όλους τους μαθητές.
Cultural heritage
Cultural diversity

Εφαρμογή του μοντέλου «Φέρε τη δική σου συσκευή» (Bring Your Own Device-BYOD) στην τάξη

Καθώς η τεχνολογία χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο στη σχολική τάξη, η ιδέα του μοντέλου «Φέρε τη δική σου συσκευή» (BYOD) προσφέρει στους εκπαιδευτικούς και στους μαθητές νέους τρόπους εξερεύνησης της μάθησης. Η εύρεση οικονομικά αποδοτικών τρόπων χρήσης της τεχνολογίας για τη συμμετοχή των μαθητών στα μαθήματα αποτελεί σταθερή έγνοια. Στο παρόν άρθρο επισημαίνονται ορισμένοι πόροι και πρακτικές συμβουλές, προκειμένου το σχολείο σας να θέσει σε εφαρμογή το BYOD.
Digital tools

Δημιουργία λογαριασμού EU Login

Το 2022, οι πλατφόρμες του School Education Gateway και του eTwinning της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα συγχωνευτούν στην Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα Σχολικής Εκπαίδευσης. Όλο το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες θα βρίσκονται κάτω από μια στέγη. Η πρόσβαση στην Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα Σχολικής Εκπαίδευσης θα είναι δυνατή μέσω του EU Login, της υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον έλεγχο της ταυτότητας των χρηστών. Στο παρόν άρθρο σας δίνονται οδηγίες για τη δημιουργία λογαριασμού EU Login, ο οποίος επιτρέπει στους εξουσιοδοτημένους χρήστες την πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα διαδικτυακών υπηρεσιών της Επιτροπής χρησιμοποιώντας μία μόνο διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και έναν κωδικό πρόσβασης.
Announcements

Έκθεση Παρακολούθησης της Εκπαίδευσης και της Κατάρτισης: πώς να χρησιμοποιήσετε μία από τις μεγαλύτερες ετήσιες εκθέσεις για την Ευρωπαϊκή εκπαίδευση

H Έκθεση Παρακολούθησης της Εκπαίδευσης και της Κατάρτισης είναι η ετήσια εμβληματική ανάλυση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την κατάσταση της εκπαίδευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η έκθεση μετράει την πρόοδο των χωρών της ΕΕ ως προς την επίτευξη των στόχων του μακροπρόθεσμου στρατηγικού πλαισίου της ΕΕ για την εκπαίδευση. Επιπλέον, η έκθεση επικεντρώνεται σε ένα "κυρίαρχο θέμα". Στο παρόν άρθρο θα παρουσιαστούν τα κύρια χαρακτηριστικά της έκθεσης και θα εξεταστούν τρόποι να τα αξιοποιήσετε στη δουλειά σας.
Policy development

Κατανόηση του γραμματισμού στα μέσα ενημέρωσης και της παραπληροφόρησης

Καθώς όλοι, από μαθητές έως εκπαιδευτικούς, βασίζονται στις ψηφιακές τεχνολογίες στην καθημερινότητά τους, ειδικά στη διάρκεια της πανδημίας, η ανάγκη του γραμματισμού στα μέσα ενημέρωσης προβάλλει πιο επιτακτική από ποτέ άλλοτε. Το παρόν άρθρο θα διερευνήσει ορισμένους χρήσιμους πόρους για τον γραμματισμό στα ΜΜΕ και την παραπληροφόρηση.
Media literacy

Πώς μπορώ να γίνω καλύτερος στη δουλειά μου; Η έρευνα δράσης ως μέσο προώθησης της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών

Η έρευνα δράσης καλεί τους εκπαιδευτικούς να γνωρίσουν καλύτερα τις πρακτικές που εφαρμόζουν στην τάξη, να εμπλουτίσουν το παιδαγωγικό τους ρεπερτόριο και να στοχαστούν επί του τρόπου που διδάσκουν. Μέσω της έρευνας δράσης, οι στάσεις, οι επαγγελματικές ταυτότητες και η εξειδικευμένη γνώση των εκπαιδευτικών μπορούν να συνεχίσουν να εξελίσσονται, ενόσω εξετάζουν παράλληλα τις ιδιαίτερες ανάγκες τους στο πλαίσιο όπου εργάζονται.
Professional development
Pedagogy