Hopp til hovedinnhold
European School Education Platform
Third-party publication

OECD Education Spotlights

OECD Education Spotlights er korte rapporter som presenterer viktige funn og politiske anbefalinger på spesifikke temaer innen opplæring, og som formidler innsikter og analyser basert på data innsamlet av OECD.
OECD Education Spotlights cover
OECD Education Spotlights

Denne serien presenteres på en konsis og engasjerende måte og henter data fra det rikholdige innholdet Directorate for Education and Skills tilbyr om utdanning. Dataene analyseres fra globalt perspektiv og i forhold til globale megatrender, akademisk forskning og konkrete politikkeksempler for å støtte opp om strategisk tenkning i opplæringen.

 

Serien benytter en flerfaglig linse og har et visuelt og konsist format, og den er beregnet for et bredt publikum av både politikkutformere, rektorer og lærere, forskere, foreldre og elever.

 

 

Further reading

Additional information

 • Education type:
  Early Childhood Education and Care
  School Education
 • Evidence:
  N/A
 • Funding source:
  OECD
 • Intervention level:
  N/A
 • Intervention intensity:
  Ongoing
 • Published by:
  OECD
 • Target audience:
  Teacher
  Head Teacher / Principal
  Government staff / policy maker
  Researcher
 • Target audience ISCED:
  Primary education (ISCED 1)
  Lower secondary education (ISCED 2)
  Upper secondary education (ISCED 3)
 • Year of publication:
  2022