Ana içeriğe atla
European School Education Platform

Yeni içerik

Okul eğitimi hakkında uzman görüşleri ve anketler

Illustration of a laptop and symbols of AI

Sohbet etmeli miyiz?

Son yıllarda çok konuşur olduk; çeşitli platformlar birçok farklı görüşün ve bakış açısının paylaşılmasına olanak sağladı. Aynı şey eğitim için de geçerli. Pandemi sonrasını ve değişen eğitim ortamını gözlemledikten sonra bir şeyleri farklı yapmamız gerektiği net bir şekilde ortaya çıktı. Ancak sonrasında hızlı bir şekilde bildiğimiz uygulamalara geri döndük ve şimdilerde adı çıkmış ChatGPT aracının ortaya çıkmasıyla ezberimiz bir kez daha bozuldu. Bir kez daha her şey değişti.
Digital competence
Digital tools
Policy development
School data
Two children sitting in forest and using toilet paper rolls as binoculars

Sürdürülebilirlik eğitiminin teşvik edilmesine ilişkin anket

Eğitim, gençlerin yaşamları boyunca giderek daha fazla karşılaşacakları küresel zorlukları anlamalarını ve bu zorluklarla başa çıkabilmek için gerekli bilgi, beceri ve tutumları edinmelerini sağlamada hayati bir rol oynayabilmektedir. İklim değişikliği, sürdürülebilir ulaşım, kültürel koruma gibi konuları ele alan sürdürülebilirlik eğitimi, ulusal ve AB düzeyindeki eğitim politikalarında ve eylemlerinde giderek daha fazla yer almaktadır.
Whole-school approach
School supplies and textbooks on mathematics close up

PISA 2022 ve AB: üç düşündürücü eğilim

OECD Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programıyla (PISA) gençlerin matematik, okuma ve fen bilimleri alanlarındaki temel becerileri ölçülmektedir. 2022 yılındaki çalışmaya Lüksemburg hariç tüm AB ülkelerindeki 81 eğitim sistemine kayıtlı 15 yaşındaki 29 milyon öğrenciyi temsil eden 690.000 öğrenci katılmış ve sonuçlar 2023 yılının Aralık ayında yayımlanmıştır.
Assessment
Disadvantaged learners
Policy development
Support to learners
Two adults working together with a laptop

Öğretmenleri daha parlak bir geleceğe hazırlamak

Öğretmenler toplumlarımızın şekillendirilmesinde hayati bir rol oynamaktadır. Buna rağmen Avrupa Birliği Üye Devletlerinin yarısından fazlasının öğretmen açığı konusundaki endişelerini dile getirmesiyle mesleğin giderek cazibesini yitirdiği görülmektedir.
Classroom management
Funding and resources
Initial Teacher Education
Policy development
Professional development
Stakeholders’ involvement
Well-being
Whole-school approach
Two female teachers discuss lesson plans

Öğretmenlik mesleğinin cazibesini artırmaya yönelik anket

Okul eğitimi sadece öğretmenler sayesinde mümkündür. Öğretmenler çocukların gelecekteki çalışma hayatları için gerekli becerileri kazanmalarına, aktif ve sorumlu vatandaşlar haline gelmelerine yardımcı olmaktadır. Ancak çoğu AB ülkesi genç öğretmenleri cezbetmekte ve deneyimli öğretmenleri meslekte tutmakta zorlanmakta ve bu da öğretmenlik mesleğinin cazibesini artırmaya yönelik ihtiyacı artırmaktadır.
Professional development
Teacher and school leader careers
Hand raised at a rally

Sandık tek başına demokrasi evi anlamına gelmez

Genç beyinleri anlamlı yurttaşlık faaliyetlerine katılmaya teşvik etmek, retorikle veya ara sıra asılan 'Oy verin' afişleriyle yeterince ele alınamayacak kadar zor bir meseledir.
Citizenship
Cultural competence
Education Talks banner, including the interview title and the pictures of the interviewees

Education Talks: Öğrenicilerin yeterliliklerini ölçmek

Avrupa Eğitim Alanı 'Okullar Üzerine Çalışma Grubu' başarılı ve kapsayıcı eğitimi destekleyecek politika ve uygulamalara eğilmiştir. Bu röportajda, elde edilen sonuçları duyuyoruz.
Assessment
Initial Teacher Education
Policy development
Professional development
Kids running in school

Okul iklimi küresel ısınmadan etkilenmiyor

Herhangi bir okula girdiğinizde o okulun fiziksel ortamını, yazılı normlarını, ilişki kültürünü, okul atmosferini, değerlerini ve hatta yazılı olmayan kurallarını gözlemleyebilirsiniz. Bu, bir okulu nasıl algıladığımızı ve deneyimlediğimizi belirleyen okul iklimidir.
Assessment
Inclusion
Initial Teacher Education
Learning space
Supportive partners
Well-being
Whole-school approach
Small children playing football

Okullarda ruh ve beden sağlığını geliştirmeye yönelik anket – Sonuçlar

Öğrenci başarısı akademik başarıdan çok daha fazlasıdır. Eğitimde bütüncül yaklaşım, öğrencilerin ruhsal ve fiziksel sağlıklarını desteklemeyi kapsar ve araştırmalar bunun genel gelişimlerini ve eğitim çıktılarını büyük ölçüde etkilediğini gösterir.
Inclusion
Non-formal learning
Parents
Social skills
Well-being
Whole-school approach
A teenager in glasses and a white t-shirt and a backpack

Kırsal kesimlerdeki okullar internet bağlantısından daha fazlasına ihtiyaç duyuyor; ancak bu yine de yerinde bir adım...

COVID-19 pandemisi, güvenli internet bağlantısı ve cihazlara erişimin önemi, öğretmenlerin yaşanan kesintiler, artan iş yükü ve duygusal sıkıntı yaşayan veya okulu bırakan öğrencilerle ilgili olarak desteklenmesi ihtiyacı ve öğrencilerin esenliğini destekleme gerekliliği gibi eğitimle ilgili birtakım önemli dersleri ön plana çıkarmıştır. Her ne kadar bu sorunlar eğitim için her yerde geçerli olsa da kırsal ve uzak bölgelerde daha fazla önem arz etmektedir.
Digital tools
Learning space
Professional development
School partnerships and networks
Support to learners
Teacher mobility
Well-being

Editor's choice