Skip to main content
European School Education Platform

Professional development

Courses

Katalgu ta’ korsijiet ta’ żvilupp professjonali għall-għalliema u l-persunal tal-iskola.

L-iżvilupp professjonali kontinwu huwa kruċjali biex l-għalliema, min iħarreġ u l-edukaturi Ewropej jingħataw is-setgħa li jipprovdu edukazzjoni ta’ kwalità lil kulħadd. Dan jista’ jsaħħaħ is-sodisfazzjon tax-xogħol, itejjeb l-iskola u jgħinhom jittrattaw ma’ bidliet mgħaġġla fis-soċjetà. Il-Pjattaforma Ewropea tal-Edukazzjoni fl-Iskejjel toffri varjetà ta’ korsijiet online u fuq il-post u MOOCs, primarjament għall-għalliema, il-mexxejja tal-iskejjel, u persunal ieħor tal-iskola mill-kura u l-edukazzjoni bikrija tat-tfal sal-livell sekondarju għoli, inkluż taħriġ vokazzjonali u edukattiv inizjali, u għal kull min huwa involut fl-edukazzjoni skolastika.

 

Il-korsijiet fuq il-post huma pprovduti minn fortunituri tal-korsijiet indipendenti u ma ġewx approvati minn qabel jew ivvalidati minn xi awtoritajiet. U l-Kummissjoni Ewropea ma taċċetta ebda responsabbilità għall-kontenut, il-kunsinna jew il-ġestjoni tagħhom. L-utenti huma mitluba jirrispettaw it-termini u l-kundizzjonijet.

Show more

Modality

Provider

Courses (1066)

PBL
Third-party on site course

The Power of Project Based Teaching

Next upcoming session 
-
(4 sessions)

Chantilly

,
France
Organisation picture
Organised by 
L.E.A.R.N. Institute Inc

Search alternatives

Find courses by date