Ana içeriğe atla
European School Education Platform
News item

Girişimcilik Yetkinliği: Yaratıcılık ve İnovasyon Tohumunu Avrupa Gençliğinin Zihnine Ekmek

Herkes profesyonel bir girişimci olmayacaktır ancak Avrupa'daki okulların girişimcilik yetkinliğini geliştirmesini ve beslemesini sağlamak önemlidir. Bunun nedenini öğrenin!
students planning together
Adobe Stock/halfpoint

Yaşam boyu beceri olarak girişimcilik

Hepimiz yaratıcılığa, eleştirel düşünmeye ve problem çözmeye, sebat etmeye ve inisiyatif almaya değer veriyoruz; bunların hepsi yenilikçi zihniyetlerin önemli yapı taşlarıdır. Avrupa Komisyonu'nun yaşam boyu öğrenme için temel yetkinliklerinden biri olan girişimcilik, tüm bu nitelikleri ve daha fazlasını kapsamaktadır. Girişimcilik, EntreComp Çerçevesinde açıklandığı gibi, eğitimde, mesleki ve kişisel yaşamlarda geçerli olan çeşitli bilgi, beceri ve tutumlardan oluşmaktadır.

Okullarda girişimcilik

 

Bir anketin bulguları 2022) "inovasyon ve girişimcilik yetkinliklerinin çoğu durumda müfredatlar arası bir yaklaşımla (%55) ve ayrı bir konu (%36) olarak okul müfredatına entegre edildiğini göstermektedir. Neredeyse %80'i, her iki yeterliliğe de okul düzeyinde daha fazla önem verilmesi gerektiğini bildirmiştir. Öğrencileri yerel topluluk veya işletmelerle ilişkilendiren okul dışı faaliyetler, araştırma projelerinde öğrencileri içeren inovasyon laboratuvarları ve uluslararası projeler bu yetkinlikleri geliştirmek için en etkili uygulamalar olarak kabul edilmiştir.

 

Girişimciliği Teşvik Eden İyi Uygulama Proje Örnekleri

 

EnterSchoolMinds, öğrencileri öğretmenlere, öğrencilere ve ebeveynlere odaklanan girişimci zihniyetle ilgili becerilerle donatmayı amaçlamaktadır.

 

Proje çıktıları arasında sertifikasyon programları, eğitim materyalleri ve araç setleri bulunmaktadır.

 

Girişimci Okullar Ağı (NES), diğer şeylerin yanı sıra ilkokullar için kapsamlı bir kaynak ve araç kitapçığı geliştirdi.

 

KidVenture  projesi, çocukların girişimcilik hakkında bilgi edinmeleri için bir bilgisayar destekli öğrenim oyunu yarattı.

Ek Kaynaklar

 

 

Additional information

 • Education type:
  School Education
 • Target audience:
  Head Teacher / Principal
  Student Teacher
  Teacher
  Teacher Educator
 • Target audience ISCED:
  Primary education (ISCED 1)
  Lower secondary education (ISCED 2)
  Upper secondary education (ISCED 3)