Skip to main content
European School Education Platform
Practice article

Intensificarea implicării elevilor în educația STEAM

STEAM este o abordare integrată a învățării, care combină artele cu STEM (știință, tehnologie, inginerie și matematică) și le folosește ca punct de plecare al eforturilor de ghidare a curiozității, creativității și spiritului de soluționare a problemelor ale elevilor. Această abordare multidisciplinară promovează învățarea incluzivă din punct de vedere al genului, încurajând fetele să exploreze subiecte științifice și făcând artele mai atractive pentru băieți.
teacher explaining robotics to students
Adobe Stock/Monkey Business

Vă invităm să descoperiți o selecție de proiecte cu finanțare UE care prezintă cum poate fi predată tematica STEAM într-o manieră interactivă și antrenantă.

 

Implicarea elevilor în STEAM

 

Steam Builders este un proiect aflat în desfășurare, care caută să îi implice pe elevi în activități STEAM printr-o varietate de metode de predare interdisciplinare. Proiectul acordă prioritate situațiilor concrete de viață în detrimentul învățării pur teoretice, pentru a reuși să-i atragă pe elevi spre această tematică. În cadrul proiectului, au fost elaborate resurse pedagogice care folosesc patrimoniul istoric pentru a explica și contextualiza concepte matematice și științifice. Printre rezultatele proiectului de până acum se numără un ghid pedagogic, o broșură de educație non-formală STEAM și materiale didactice care să îi ajute pe profesori să implementeze o abordare interdisciplinară.

 

Proiectul ArtIST urmărește să elaboreze programe multidisciplinare care combină artele și tehnologia, competențele sociale cu cele tehnice și formarea comercială cu cea antreprenorială. Concret, proiectează și implementează module de nivelul studiilor de master, care integrează artele în predarea inovării, antreprenoriatului și științelor. Ca urmare a adăugării acestui element creativ, proiectul contribuie la modernizarea predării disciplinelor STEM și consolidează competențele de soluționare a problemelor, gândire critică și comunicare ale elevilor. Structura modulară flexibilă permite profesorilor și elevilor să combine și să coreleze modulele STEAM în funcție de nevoile și interesele lor. Proiectul a elaborat o serie de materiale didactice cuprinzătoare, pentru a facilita implementarea acestui program.

 

 

 

 

Europeana este o platformă online care oferă acces digital la materiale despre patrimoniul cultural european, cu o varietate de teme și subiecte. Resursele (opere de artă, muzică, video și ziare) sunt accesibile în mod gratuit și pot fi folosite pentru a îmbogăți lecțiile STEM. Blogul „Teaching with Europeana” este, de asemenea, o resursă valoroasă, prin intermediul căreia profesorii pot face schimb de planuri de lecții, recomandări și opinii. Europeana dispune de un spațiu consacrat scenariilor de învățare STEAM, spațiu care cuprinde planuri de lecții și activități privind integrarea patrimoniului cultural digital în discipline STEM precum matematica.

 

 

 

 

Proiectul IN2STEAM a fost elaborat de CESIE (Centrul de Studii și Inițiative Europene) pentru a-i motiva pe copiii de școală primară, cu precădere pe fete, să urmeze o carieră în domenii STEM. Proiectul îi echipează pe profesori cu competențele necesare pentru a preda noțiuni STEAM la nivel de școală primară. O temă comună a acestor proiecte este dezvoltarea creativității, gândirii critice și a competențelor de soluționare a problemelor ale elevilor. Aceste competențe vin în completarea celor tehnice și îi pregătesc pentru profesiile secolului al XXI-lea. Proiectul acordă prioritate metodelor de predare incluzive din punct de vedere al genului, pentru a stimula interesul fetelor față de discipline STEM, având în vedere că femeile sunt în continuare slab reprezentate în profesiile din domeniile STEM. Gama resurselor cuprinde module de formare online și orientări destinate profesorilor, cu ajutorul cărora să introducă, într-o manieră eficientă, abordările STEAM în activitatea didactică.

 

 

 

Investind în profesori

 

STEAMonEdu urmărește să mărească gradul de adopție al educației STEAM și, în consecință, impactul acesteia, investind în dezvoltarea profesională a profesorilor. Sprijinul oferit profesorilor se concretizează fie în programe de formare mixte, fie în participarea acestora la o comunitate de părți interesate, în cadrul căreia pot face schimb de experiență și bune practici. Printre rezultatele proiectului se numără un manual de formare pentru profesori, un ghid de practici specifice educației STEAM și un cadru de competențe pentru profesorii STEAM.

 

STE(A)M IT este primul cadru STEM integrat din Europa care promovează abordările inovatoare și interdisciplinare ale activității de predare STEAM. Acesta oferă programe, instrumente și ghiduri de formare adresate profesorilor din învățământul primar și secundar, plus o rețea de consilieri de carieră la nivel european, care să îi ajute să promoveze profesiile din domeniile STEM. Platforma militează pentru o abordare interdisciplinară a predării disciplinelor STEM, în scopul stimulării interesului elevilor față de studiile și profesiile din aceste domenii.

 

Additional information

 • Evidence:
  N/A
 • Funding source:
  European Union
 • Intervention level:
  N/A
 • Intervention intensity:
  N/A
 • Participating countries:
  Belgium
  France
  Germany
  Italy
 • Target audience:
  Head Teacher / Principal
  Student Teacher
  Teacher
  Teacher Educator
 • Target audience ISCED:
  Primary education (ISCED 1)
  Lower secondary education (ISCED 2)
  Upper secondary education (ISCED 3)

Tags

Digital competence
Science