Skip to main content
European School Education Platform
News item

Koulujen ja tieteen välisen yhteistyön edistäminen

Koska lapset kasvavat yhä tieteellisesti kehittyneemmässä maailmassa, koulujen on kehitettävä oppilaidensa tieteellistä lukutaitoa. Tässä artikkelissa tarkastellaan useita aloitteita, joilla edistetään koulujen ja tieteen välistä yhteistyötä ja joilla voidaan tehdä STEM-aineiden (tiede, teknologia, tekniikka ja matematiikka) tunneista kiinnostavampia!
two girls in science class
Adobe Stock / Ann Rodchua

Euroopan komission Marie Skłodowska-Curie -toimet(MSCA) tukevat parhaita ja lahjakkaimpia tutkijoita Euroopassa ja sen ulkopuolella, jotta he voivat syventää tutkimustyötään valitsemallaan alalla. Osana MSCA-aloitetta järjestetään joka vuosi syyskuun viimeisenä perjantaina Eurooppalaisten tutkijoiden yö. Esittelemällä tutkijoiden työtä viihdyttävien ja opettavaisten aktiviteettien avulla se vähentää tieteeseen ja tutkimukseen liittyviä pelkoja. Lapsilla, nuorilla ja perheillä on mahdollisuus tavata asiantuntijoita ja tutustua heidän tutkimuksiinsa tiede-esitysten, käytännön kokeilujen, pelien, kilpailujen ja digitaalisten toimintojen avulla.

 

Tänä vuonna käynnistettiin "Tutkijat kouluissa" -aloite, jolla edistetään suoraa vuorovaikutusta tutkijoiden, peruskoulun ja toisen asteen opettajien sekä oppilaiden välillä luokkahuoneessa. Toimintaan voi kuulua esityksiä, käytännön kokeita, laboratoriovierailuja, pelejä, keskusteluja ja roolileikkejä. Esimerkiksi Saksan Kielissä koulut voivat ”vuokrata tutkijan” pitämään vaikkapa omaan alaansa liittyvän luonnontieteen oppitunnin.

 

Seuraavilla Science is Wonderful! -messuilla, jotka järjestetään Brysselissä maaliskuussa 2023, on mukana 100 tutkijaa eri puolilta Eurooppaa. Se antaa opiskelijoille mahdollisuuden olla vuorovaikutuksessa johtavien tutkijoiden ja innovaattoreiden kanssa ja oppia lisää heidän työstään kiinnostavissa muodoissa. Science is Wonderful! sisältää myös erilaisia tutkijoiden koululuokille valmistelemia toimia. Jos et löytänyt tarvitsemaasi, osallistu Science is Wonderful! -kilpailuun, joka tarjoaa opettajille harvinaisen tilaisuuden tehdä yhteistyötä MSCA:n tutkijan kanssa ja luoda yhdessä oppimateriaalia. Voit voittaa monia eri palkintoja, joten rekisteröidy ennen 1. joulukuuta 2022!

 

Additional information

 • Education type:
  School Education
 • Target audience:
  Head Teacher / Principal
  ICT Coordinator
  Student Teacher
  Teacher
  Teacher Educator
 • Target audience ISCED:
  Primary education (ISCED 1)
  Lower secondary education (ISCED 2)
  Upper secondary education (ISCED 3)

Tags

Research
School partnerships and networks
Science

Key competences

Science