Skip to main content
European School Education Platform
News item

Girls Go Circular: tüdrukute võimestamine teaduses ja tehnoloogias

Girls Go Circular on tasuta veebiõppeprogramm, mille eesmärk on aidata 2027. aastaks vähemalt 40 000 koolitüdrukul vanuses 14–19 õppida digi- ja ettevõtlusoskusi.
young girl
Adobe Stock / metamorworks

Euroopa Komisjoni Euroopa digiõppe tegevuskava raames elluviidava projekti eesmärk on aidata sulgeda soolist lõhet Euroopa digi- ja ettevõtlussektorites.

 

Projektis kasutatav Circular Learning Space (CLS) on veebipõhine õppeplatvorm, mis sisaldab mooduleid, milles käsitletakse ringmajanduse teemasid, nagu metallid, plastid, kestlik mood ja elektroonikaseadmed. Moodulites esitatakse õpilastele väljakutse kasutada ülesannete täitmiseks digivahendeid. Ringmajandusele keskendumine võimestab õpilasi viima ellu sotsiaal-ökoloogilist üleminekut toetavaid muutuseid.

 

Programmis on alates selle avamisest 2020. aastal osalenud üle 14 000 õpilase ja õpetaja. Praegu on see saadaval 12 Euroopa keeles ning järgmise kahe aasta jooksul tehakse see kättesaadavaks veel 12 ELi keeles.

Miks on see tähtis?

 

Komisjoni 2021. aasta digitaalse tulemustabeli kohaselt moodustavad naised vaid kolmandiku STEMi valdkondade lõpetajatest ja 19% IKT (info- ja kommunikatsioonitehnoloogia) spetsialistidest. Sooliste stereotüüpide lõhkumine ja teadlikkuse tõstmine STEM-distsipliinide pakutavatest võimalustest on väga oluline, et muuta tüdrukute ja noorte naiste praegust arusaama digitööstusest ja STEM-valdkondadest.

Miks on see õpetajatele kasulik?

 

Girls Go Circular abil saate:

 • anda oma panuse ELi soolise mitmekesisuse poliitika eesmärkide saavutamisele, varustades tüdrukuid digi- ja ettevõtluspädevustega;
 • aidata oma õpilaste mõista STEM-valdkondade rolli kestlikkusega seotud proovikivide ületamisel;
 • arutada õpilastega soolist võrdsust ning aidata neil mõista soolise lõhe sulgemise tähtsust.

 

Lugege siit õpetaja kogemust:

 

 

Kuidas liituda?

CLS on avatud lähtekoolidega tööriist – igaüks saab konto luua ja õppima asuda. Osalemise kohta leiate lisateavet praktilisest õpetajate käsiraamatust.

Additional information

 • Education type:
  School Education
 • Target audience:
  Government / policy maker
  Head Teacher / Principal
  ICT Coordinator
  Student Teacher
  Teacher
  Teacher Educator
 • Target audience ISCED:
  Primary education (ISCED 1)
  Lower secondary education (ISCED 2)
  Upper secondary education (ISCED 3)

Tags

Digital tools

School subjects

Mathematics / Geometry
Natural Sciences
Physics

Key competences

Digital
Maths and science