Skip to main content
European School Education Platform
Group

Programowanie z eTwinning.

Międzyszkolna sieć współpracy kodujących i programujących nauczycieli. Dzielimy się ciekawymi pomysłami na działania dot. nauki programowania! Twórzmy wspólne projekty eTwinning! Uczmy się od siebie nawzajem! Inspirujemy innych do działania! Interschool cooperation network of coding and programming teachers. We share interesting ideas for activities related to learning programming! Let's create joint eTwinning projects! Let's learn from each other! We inspire others to act!

Overview

Updates