Skip to main content
European School Education Platform

Wiedza praktyczna

Zbiór inspirujących praktyk zaczerpniętych z projektów, szkół i klas z całej Europy

General visual - Practice video

Wsparcie dla nowo przybyłych uczniów będących uchodźcami

W 2022 roku do warszawskiej szkoły Nº361 trafiło wielu uczniów będących uchodźcami z Ukrainy. Z poniższego filmu dowiemy się, jak szkoła przyjęła tych uczniów i pomogła im w nauce języka polskiego, współpracy z nowymi rówieśnikami, a co najważniejsze - poczuć się bezpiecznie.
Inclusion
Language learning
Migrant students
Group of students discussing

Argumenty przemawiające za rozwijaniem kompetencji społeczno-emocjonalnych

Rozwijanie kompetencji społeczno-emocjonalnych (SEL, Social and emotional learning) jest podejściem edukacyjnym, które ma na celu rozwijanie inteligencji społecznej i emocjonalnej uczniów poprzez zastosowanie zintegrowanego podejścia ogólnoszkolnego.
Social skills
Well-being
teacher explaining robotics to students

Zwiększanie zainteresowania uczniów Edukacją STEAM

STEAM to zintegrowane podejście do uczenia się łączące sztukę i STEM (nauki przyrodnicze, technologia, inżynieria i matematyka) oraz korzystające z tego połączenia jako punktu wyjściowego kierującego uczniów ku dociekaniu, kreatywności i rozwiązywaniu problemów. Multidyscyplinarne podejście promuje edukację neutralną płciowo poprzez zachęcanie dziewcząt do odkrywania tematów naukowych i zwiększanie atrakcyjności sztuki dla chłopców.
hands together

Projekty promujące wielojęzyczność w klasie

Biorąc pod uwagę obecny kryzys na Ukrainie, różnorodność w klasach oraz wspieranie wielojęzycznej pedagogiki i praktyk nauczania znalazły się w centrum uwagi. W jaki sposób nauczyciele mogą poradzić sobie z klasami o większym zróżnicowaniu kulturowym i zapewnić wszystkim dzieciom taki sam poziom edukacji? W ninejszym artykule analizujemy projekty realizowane w całej Europie, które mają na celu wspieranie integracji w klasie dzieci posługujących się innymi językami ojczystymi.
Inclusion
Language learning

Projects encouraging multilingualism in the classroom

Given the current crisis in Ukraine, diversity in classroom settings and supporting multilingual pedagogies and teaching practices have been brought into the spotlight. How can educators manage a more culturally diverse classroom and ensure all children receive an equal education? In this article, we explore projects across Europe aimed at supporting inclusion in the classroom of children with different home languages.

Innowacyjne projekty badań w działaniu

Badania w działaniu (ang. action research) umożliwiają nauczycielom ciągłą ocenę i doskonalenie praktyk nauczania dzięki prowadzonej analizie i refleksji. Poniższe projekty pokazują, jak badania w działaniu mogą pozytywnie oddziaływać na praktyki nauczania.
Media literacy
Language learning
Cultural diversity

Co sprawdza się przy przyjmowaniu uchodźców w europejskich klasach

Do klas w Europie coraz częściej dołączają rodziny z Ukrainy i ich dzieci, co oznacza większą różnorodność kulturową i edukacyjną w naszych szkołach. Europejski Zestaw Szkolny oferuje starannie dobrany zestaw materiałów dla nauczycieli, specjalistów, administratorów, rodzin i decydentów, zawierający skuteczne praktyki w zakresie edukacji włączającej z myślą o uchodźcach i migrantach.
Migrant students
Cultural diversity