Skip to main content
European School Education Platform

Wiedza praktyczna

Zbiór inspirujących praktyk zaczerpniętych z projektów, szkół i klas z całej Europy

Wielojęzyczność jako atut w szkole

Wielojęzyczność od dawna stanowi nierozłączną część europejskiego społeczeństwa, jednak obecnie staje się coraz ważniejsza dla systemów edukacji w UE. Wszyscy uczniowie potrzebują nauczycieli wyczulonych i reagujących na specyfikę językową.
Cultural diversity
Cultural heritage
Inclusion
Language learning
Migrant students
Parental involvement
Support to learners

Wspieranie nauczania dzieci uzdolnionych: projekty wspierające dzieci, rodziców i nauczycieli

Zdolni uczniowie mają wyjątkowy potencjał i specyficzne wymagania edukacyjne, dlatego konieczne jest zapewnienie im specjalistycznego wsparcia. W niniejszym artykule przyjrzymy się inicjatywom kładącym nacisk na zajęcia koncentrujące się na dzieciach i młodzieży, a także na rozwój zawodowy nauczycieli w Europie.
Classroom management
Funding and resources
Parental involvement
Parents
Pedagogy
Special needs education
Support to learners
Well-being

Aktywna edukacja obywatelska

Zachęcanie do podejmowania działań, uczestnictwa i wykształcenie poczucia odpowiedzialności to elementy całościowego podejścia ogólnoszkolnego do edukacji obywatelskiej, które jest wdrażane przez Collège Matteo Ricci w Brukseli.
School governance
School leadership
Social skills
Support to learners
Well-being
Whole-school approach

Promowanie zrównoważonego rozwoju i zaangażowania uczniów w życie szkoły

W węgierskiej szkole podstawowej Bajza Utcai Általános Iskola w Budapeszcie aktywnie wdrażane jest ekologiczne i zrównoważone podejście, a uczniowie są zachęcani do aktywnego udziału w życiu szkoły.
Migrant students
School governance
Support to learners
Well-being
Whole-school approach

Zwalczanie segregacji szkolnej w europejskich miastach

Segregacja szkolna to zjawisko, gdzie uczniowie mieszkający w tym samym mieście są rozdzielani do różnych społeczności szkolnych ze względu na pochodzenie etniczne, status społeczno-ekonomiczny, niepełnosprawność lub inne czynniki. Miasta, systemy szkolne i szkoły mogą wprowadzać w życie przepisy mające na celu zwalczanie tego zjawiska.
Cultural diversity
Disadvantaged learners
Inclusion
Support to learners
Well-being

Wprowadzenie technologii immersyjnych do kształcenia i szkolenia zawodowego

Immersyjne uczenie się to metoda kształcenia, która wykorzystuje technologie immersyjne w połączeniu z tradycyjnymi metodami kształcenia i koncentruje się na procesie uczenia się, a nie na tym, czy uczący się udzielają poprawnych czy błędnych odpowiedzi.
Blended Learning
Career guidance
Digital tools
Disadvantaged learners
Inclusion
Initial Vocational Education and Training
Non-formal learning
Online learning
Vocational Education and Training

Innowacje we wczesnej edukacji i opiece nad dzieckiem: edukacja na świeżym powietrzu i zmiana szkoły

Najwcześniejsze etapy edukacji dziecka to dobra okazja do wprowadzania innowacji edukacyjnych. Niniejsze projekty poruszają kwestię tego, w jaki sposób uczenie się na świeżym powietrzu może być korzystne na tych wczesnych etapach i jak można ułatwić proces rozpoczęcia edukacji w szkole podstawowej.
Blended Learning
Early Childhood Education and Care
Learning space
Learning to learn
Parental involvement
Parents
Well-being

Alternatywne metody innowacyjnego nauczania i uczenia się

Nie ma jednego prostego rozwiązania ani magicznego sposobu na wprowadzenie innowacji do zajęć lekcyjnych. Innowacje mogą być wynikiem podejmowania przez nauczyciela różnych pomniejszych decyzji, a także stanowić element szerszej rozumianego kontekstu, w którym odbywa się nauka.
Blended Learning
Learning space
Non-formal learning

Mentoring jako postępowy przewodnik dla uczniów, nauczycieli i szkół

Mentoring może okazać się skutecznym narzędziem wspomagającym edukację, zwłaszcza jeśli jest ukierunkowany na uczniów w niekorzystnej sytuacji  i stanowi wsparcie dla nauczycieli w ich rozwoju zawodowym lub dla szkół, które chcą zmienić sposób funkcjonowania.
Career guidance
Professional development
Teacher and school leader careers