Skip to main content
European School Education Platform

Valstu aģentūras

Lai programmu “Erasmus+” pēc iespējas tuvinātu dalībniekiem un tā labi darbotos dažādās valstīs, ES sadarbojas ar valstu aģentūrām, kas palīdz vadīt programmu.
national agencies on the map

Valstu aģentūras atrodas programmas valstīs, un tām ir šādi uzdevumi:

 

  • sniegt informāciju par “Erasmus+”
  • atlasīt projektus, kas tiks finansēti
  • pārraudzīt un novērtēt “Erasmus+”
  • sniegt atbalstu pieteikumu iesniedzējiem un dalībniekiem
  • sadarboties ar citām valstu aģentūrām un ES
  • popularizēt “Erasmus+”
  • dalīties ar veiksmes stāstiem un labāko praksi