Skip to main content
European School Education Platform

Research

Kohaliku tasandi uurimistöö toetamine ja tutvustamine

Pupils using laptops together

IKT roll pandeemiajärgse hariduse digipöördes Lõuna-Hispaania koolides

Selle uuringu eesmärk on analüüsida digitaalsete muutuste tajumist pandeemiajärgses hariduses Lõuna-Hispaania koolides. Selleks keskendutakse uuringus digipöörde kooliprogrammi (#TDE) rakendamisega seotud küsimustele. Uuring keskendub õpilastele, õpetajatele, kooli juhtkondadele, peredele ja teistele sidusrühmadele 12 koolis alates lasteaiast kuni põhi- ja keskastmeni.
Digital tools
Online learning
science lesson

STEAM-metoodikal põhinevate eTwinningu projektide parimate tavade juhis tulevastele õpetajatele

STEAM (teadus, tehnoloogia, inseneeria, kunstid ja matemaatika) on üha populaarsem valdkondadevaheline lähenemisviis õppimisele, mille käigus õpilasest saab teadmiste looja, mitte üksnes taastootja. Kuna sellel haridusmudelil puudub aga põhjalikult kirjeldatud metoodiline raamistik, võib õpetajatel, eriti neil, kellel on vähem kogemusi, selle rakendamisel raskusi tekkida.