Skip to main content
European School Education Platform

School & System Development

School & System Development

Bu bölümde, öz değerlendirme araçları sunulmasının yanı sıra tüm platformdaki ilgili kaynaklar bir araya getirilerek Avrupa Komisyonu'nun okul eğitimi konusundaki öncelikleri sergilenecektir.


Bu bölümün ön izlemesi için, School Education Gateway üzerindeki Tema Sayfalarını ziyaret edebilirsiniz.

Updated on 08.06.22