Skip to main content
European School Education Platform
Survey

Okul mentorluk programları anketi

Mentorluk, genellikle, deneyimli bir kişinin (mentor) başka bir kişiye (mentorluk alan) bu kişinin mesleki ve kişisel gelişimini ilerletecek belirli bilgi ve becerileri geliştirmesinde yardımcı olması manasında kullanılır. Okul düzeyindeyse, öğrenciler için genellikle eğitim performanslarına ve sosyal-duygusal destek almalarına odaklanan mentorluk imkanları mevcutken, bu imkanlar öğretmenler için hizmet öncesi eğitim ve sürekli mesleki gelişim programları bağlamında mevcuttur; örneğin.
keywords and a handshake
Image: Pixabay / Geralt

Okul eğitimi içerisinde mentorluğun önemi AB düzeyindeki politika ve uygulamalarda tanınmaktadır. Örneğin, yeni sunulan Okulda Başarıya Giden Yollar Hakkında Konsey Tavsiye Kararı, akran mentorluğunu da kapsayan mentorluk planlarının, sosyoekonomik olarak dezavantajlı veya düşük başarı düzeyi riski olan öğrenciler başta olmak üzere, daha iyi eğitim kazanımları elde edilmesine ve sosyal-duygusal desteğe erişilmesine katkı sağlayabileceğini öne sürmektedir.

Dahası, tavsiye kararına eşlik eden personel çalışma belgesi, belirli bir zaman çerçevesi ve modelleme, alıştırma, değerlendirme, destek ve okul çalışanlarından geribildirim imkanları olan devamlı ve yapılandırılmış bir mentorluk modelinin hizmet öncesi eğitim alan öğretmenlerle yeni atanmış öğretmenlere destek açısından önemli bir faktör olduğunu kaydetmektedir. Mentorluk, bu öğretmenlerin rollerini daha iyi anlayarak yenilikçi öğretim tekniklerini uygulamalarında yardımcı olabilmesinin yanında öğretmen esenliği (işten zevk alma, motivasyon, öz yeterlik ve öğretmen elde tutma) ile de güçlü bir ilişki içindedir.

19 Şubat 2023'e kadar bu kısa anketi doldurarak görüşlerinizi paylaşın. Sonuçlar Avrupa Okul Eğitimi Platformu'nda duyurulacaktır.

 

Additional information

  • Target audience:
    Head Teacher / Principal
    Student Teacher
    Teacher
    Teacher Educator

Tags

Professional development

Key competences

Personal
Social and learning