Skip to main content
European School Education Platform
Interview

Eğitim söyleşileri: Okulda başarıya giden yollar

Dublin Şehir Üniversitesi Eğitim Enstitüsü bünyesinde yer alan Eğitimsel Dezavantaj Merkezi Direktörü Profesör Paul Downes, kısa bir süre önce Okulda Başarıya Giden Yollara ilişkin Konsey Tavsiyesi ile ilgili yeni Avrupa Komisyonu önerisi hakkındaki düşüncelerini paylaştı. Belge, okuldan erken ayrılma sorununu ve temel becerilerdeki düşük akademik başarıyı ele almaya yönelik politika önlemlerini ana hatlarıyla özetlemektedir.
Interview visual - Paul Downes

Ben Dublin Şehir Üniversitesi Eğitim Enstitüsünde görevli Eğitim Psikolojisi Profesörü ve Eğitimsel Dezavantaj Merkezi Direktörü Profesör Paul Downes.

 

Eğitim çıktılarının iyileştirilmesinin önündeki en büyük zorluklar nelerdir?

 

En önemli endişe kaynağı, yoksulluk ile pandemi sonrası etkilerin ölümcül bileşimidir. PISA 2018 sonuçlarına göre Avrupa genelinde her beş öğrenciden birinin okuma, matematik ve bilim alanlarındaki temel beceri puanlarında son derece kaygı verici bir düşüş görülmektedir.

 

Okul başarısını nasıl tanımlarsınız?

 

Bu, başarıyı daha çok çocuklarımızın ve gençlerimizin iyilik hali, sosyal ve kişisel gelişimi şeklinde vurgulayan bütüncül bir yaklaşımdır. Sosyal ve kişisel yeterliliklerin geliştirilmesi, öz farkındalık ve elbette bu aşamada zorbalığın önlenmesi de işin içine giriyor, zira zorbalık sağlıklı iletişimin antitezidir.

 

Okulda Başarıya Giden Yollara İlişkin Konsey Tavsiyesi

 

Kuşkusuz, yeni girişimin en önemli hususlarından biri, üye devletlere okulu erken bırakma ve zorbalığı önleme stratejilerini entegre etme mesajıdır. Burada 2011 yılındaki Konsey Tavsiyesine eklenen bir dizi husus bulunmaktadır.

 

Bunlar arasında ihtiyaçların farklılaştırılmasına, hedef grup yaklaşımları ile birey ağırlıklı destek arasındaki evrensel strateji yaklaşımları arasında ayrım yapmaya yönelik daha güçlü bir vurgu yer almaktadır. Ayrım hususu burada önemli bir fark yaratıyor.

 

Burada ayrıca 2011 yılındaki tavsiyede yer almayan bütüncül okul yaklaşımının onaylanması da söz konusu; bu yaklaşıma göre okulları bir ilişkiler, stratejik müdahaleler sistemi olarak görmemiz ve elbette önemli sektörleri bir araya getiren sektörler arası bir boyut olarak okullar içinde ve çevresindeki çok disiplinli ekipleri kabul etmemiz gerekiyor.

 

Öğrencileri nasıl destekleyebiliriz?

 

Önleme düzeyinde sağlam bir şekilde yerleştirilmesi gereken ve ardında güçlü bir kanıt temeli olacak bazı bariz stratejilerin, örneğin, okuma yeterliliğinin yanı sıra akademik başarı açısından da çok önemli olan okuma sevgisinin aşılanması amacıyla evlerinde iyi okuma kaynaklarının bulunmasının sağlanması için yüksek düzeyde yoksul aileleri hedefleyen ev-kitap programları gibi şeyler olabileceğini düşünüyorum.

 

Müdahale düzeyinde ise en bariz örneğin dil arabulucularını içeren Lüksemburg modeli olduğunu düşünüyorum ki bu örnekte yaklaşık 37 farklı dil söz konusuydu ve dil sorununun ele alınması amacıyla bu dillerde yardımcı olan dil arabulucuları bulunmaktaydı. Telafi boyutuna gelince, telafi eğitimiyle ilgili olarak ana akım eğitim sisteminde bile net birtakım örnekler olduğunu düşünüyorum.

 

Bunlar, başarıların ödüller ve törenler yoluyla kamuoyunda takdir edilmesi gibi uygulamaları içerebilir.  Bu tür uygulamaların hiçbir maliyeti yoktur ve bunlar ana akım eğitim sistemine daha fazla dahil edilebilir.

 

Eğitimcileri nasıl destekleyebiliriz?

 

Bence buradaki en bariz fırsat, oldukça basit bir dizi sorgulama ve iletişim yaklaşımından ibaret olan onarıcı uygulama alanıdır ki bunun son derece farklı bir girişim olan onarıcı adaletten ayırt edilmesi gerekir.

 

Okullardaki onarıcı uygulama, öğrencilerin yanı sıra personelin de empati ve bakış açısı geliştirmesine yardımcı olan açık sorular aracılığıyla bir okuldaki iletişim kültürünü geliştirmenin ucuz, basit ancak bir o kadar da incelikli ve hedefe odaklı yöntemidir.

 

Bütüncül okul yaklaşımlarını destekleyebilecek önlemler nelerdir?

 

Bütüncül okul sistemi yaklaşımlarının öğrenci ve velilerin görüşlerini, fakat aynı zamanda özellikle dışlanmış ve dışlanma riskiyle karşı karşıya olan öğrencilerin okul sistemiyle ilgili endişelerini dikkate alması gerekir. Ve tabii işin çok disiplinli ekip boyutu burada devreye giriyor ve okul kavramına ilişkin algımızı genişletiyor.

 

Okul sadece öğretmen ve öğrencilerden oluşan bir mekân değildir. Okul aynı zamanda çocuklarımızı ve gençlerimizi destekleyen daha geniş kapsamlı bütünsel ihtiyaçlarla ilgili olarak farklı mesleklerden çeşitli önemli uzmanların etkileşimde bulunduğu bir mekândır.

 

Okulda Başarıya Giden Yollara İlişkin Önemli Unsurlar

 

 • Önleme/Müdahale/ Telafi
 • Bütüncül okul yaklaşımı
 • Öğrencilerin ihtiyaçları
 • Etkileşim/ Başarı/ İyilik Hali
 • Veri toplama ve izleme
 • Sistemli yaklaşımlar

 

Additional information

 • Education type:
  School Education
 • Target audience:
  Government / policy maker
  Head Teacher / Principal
  Student Teacher
  Teacher
  Teacher Educator

Tags

Inclusion
Policy development
Tackling early school leaving
Well-being

Key competences

Personal
Personal, social and learning to learn
Social and learning