Skip to main content
European School Education Platform
Interview

Eğitim Söyleşileri: Harmanlanmış öğrenme ve okul ortaklıkları okulları daha kapsayıcı hale gelme konusunda nasıl destekliyor?

Eğitim Söyleşilerinin bu bölümünde, Avrupa Eğitim Alanındaki okullara yönelik Çalışma Grubunun üç üyesi bize katılıyor. Harmanlanmış öğrenme ve okul-topluluk ortaklıklarının okulları nasıl daha kapsayıcı hale getirebileceği konusundaki düşüncelerini dinlemek için bizi izleyin.
Education Talks

Harmanlanmış öğrenme son yıllarda eğitimin çok önemli bir parçası haline geldi. Öyle ki eğitim bakanlıkları 2021 yılında harmanlanmış öğrenme konusunda bir Konsey Tavsiye Kararı bile kabul etti. Harmanlanmış öğrenme, eğitim ortamlarının bir karışımı veya farklı dijital ve dijital olmayan araçların bir karışımı şeklinde olabilir. Tüm bunlar ve harmanlanmış öğrenmenin büyük önemi nedeniyle okullara ilişkin Çalışma Grubumuz, başta politika yapıcılar olmak üzere hepimizin harmanlanmış öğrenmeyi nasıl destekleyebileceğini araştırdı.

 

Uygulamada kapsayıcı harmanlanmış öğrenme nedir?

 

Deneyime aracılık etmenin temelde üç farklı yolu vardır. Öğrenci tek başına bırakıldığında bu deneyimleri kendi kendine ele almak zorunda kalacağından bu yolların her üçünde de olması gereken şey anlam kazandırmaya yönelik bir diyalogdur. Öğrenmeyi kapsayıcı kılan şey, öğrenme koşullarının tüm öğrencilerin kendi ilgileri doğrultusunda ve kendi düzeylerinde faal olarak katılabilecekleri bir şekilde düzenlenmesi ve bunu yapabilmek için ihtiyaç duydukları desteğin kendilerine sağlanmasıdır. Harmanlanmış öğrenme, kuşkusuz, bu farklı deneyim biçimlerini tam anlamıyla harmanlamaya yönelik pek çok fırsat sunarak öğrenmenin yararlanabileceği zengin bir deneyim yelpazesine sahip olmasını sağlamaktadır.

 

Eğitim bakanlıkları harmanlanmış öğrenmeyi kapsayıcılık açısından nasıl destekleyebilir?

 

Politika yapıcıların ve özellikle de bakanlıkların, okulların ve öğretmenlerin harmanlanmış öğrenmeyi hayata geçirebilmeleri için müfredatta yeterli süreye sahip olmalarını mümkün kılmaları gerekmektedir. Dolayısıyla müfredatın esnek tutulması ve kurallara çok fazla sıkı sıkıya bağlı kalınmaması büyük önem taşımaktadır. Öğretmenlerin de cihazlarla ilgili desteğimize, fakat aynı zamanda tüm bu dijital cihazlar ve dijital araçların kullanımı konusunda eğitime ihtiyacı var. Ve çok önemli bir diğer şey de deneyimlerini paylaşabilecekleri bir yere sahip olmalarıdır.

 

Okullar ve öğretmenler harika şeyler yapıyorlar ve politika yapıcılar olarak bizlerin de onların tüm bu deneyimlerini paylaşabilecekleri ulusal düzeyde veya Avrupa düzeyinde çeşitli platformlara erişebilmelerini mümkün kılmamız gerekiyor. Hırvatistan'da okulların yerel topluluklarla harika bir iş birliği geliştirdiğini görüyoruz. Örneğin okullarımız emniyet birimleriyle harika bir iş çıkarıyor. Örneğin polis memurları okullara gelerek birinci sınıf öğrencilerine trafik kültürünü öğretiyor ve birinci sınıf öğrencilerinin trafiğin nasıl bir şey olduğunu deneyimleyebilmeleri için onları sokağa çıkarıyor. İşte okulların yerel topluluklara açık olması ve hep birlikte öğrencilerimizin mümkün olan en iyi eğitimi almalarını mümkün kılmamız gerektiği düşüncemizin altında yatan şey budur.

 

Okul liderleri harmanlanmış öğrenmeyi kapsayıcılık açısından nasıl destekleyebilir?

 

Okul liderleri, yaratıcılığın gelişebilmesi için tüm öğretmenlere yeterli miktarda özerklik sağlayarak harmanlanmış öğrenmeyi kapsayıcılık açısından destekleyebilir. Öğretmenler, öğrencileri için neyin en iyi olduğunu ve öğrenme sürecinin onlar için nasıl daha anlamlı hale getirilebileceğini bilen uzmanlar olarak kabul edilmelidirler. Elbette yasal çerçevenin de bunu desteklemesi gerekir.

 

Örneğin Estonya'da ulusal müfredat yetkinliklere, becerilere ve öğrenme çıktılarına dayalıdır. Ve bu da öğretmenlerin öğrenmeyi gerçek anlamda harmanlamasına olanak tanır; çünkü bu, öğrenme çıktılarına tam olarak ulaşıldığı sürece öğretmenlerin öğrenme sürecinin fiilen nasıl tasarlanacağına karar verme konusunda neredeyse tam özerkliğe sahip olduğu anlamına gelir. Bu özerklik, örneğin işverenlerle veya sivil toplum kuruluşlarıyla ağlar ve ortaklıklar kurmalarına ve bunları sınıfa taşımalarına imkân sağlar. Veya öğrenme çıktılarına ulaşıldığı sürece dersleri sınıf dışında, örneğin laboratuvarlarda, müzelerde, parklarda, ormanlarda, istedikleri her yerde işleyebilirler.

 

Bir okul liderinin yapabileceği bir diğer şey de okul ile özel sektör arasındaki iş birliğini kolaylaştırmaktır. Estonya'da okullar ve özel kuruluşlar arasında bir kamu-özel sektör ortaklığı kültürü bulunmaktadır ve bu kültür toplumumuzda derin köklere sahiptir. Ancak sonuç olarak, harmanlanmış öğrenmenin gerçek anlamda hayata geçirilebilmesi için bir güven ortamı ve iş birliği kültürü oluşturmanın önemli olduğunu düşünüyorum.

 

 

Additional information

 • Education type:
  School Education
 • Target audience:
  Government / policy maker
  Head Teacher / Principal
  Student Teacher
  Teacher
  Teacher Educator
 • Target audience ISCED:
  Primary education (ISCED 1)
  Lower secondary education (ISCED 2)
  Upper secondary education (ISCED 3)

Tags

Blended Learning
Inclusion
Policy development
School leadership