Skip to main content
European School Education Platform

Uygulamalar

Avrupa genelindeki projelerden, okullardan ve sınıflardan derlenen ilham verici uygulamalar

General visual - Practice video

Yeni gelen mülteci öğrencilerin desteklenmesi

2022 yılında Polonya'nın başkenti Varşova'daki 361 No’lu okul Ukrayna'dan yoğun bir mülteci öğrenci göçü almıştır. Bu videoda okulun bu öğrencilere nasıl kucak açtığını ve onların Lehçe öğrenmelerine, yeni sınıf arkadaşlarıyla iş birliği yapmalarına ve en önemlisi kendilerini güvende hissetmelerine nasıl yardımcı olduğunu öğreneceğiz.
Inclusion
Language learning
Migrant students
Group of students discussing

Sosyal ve duygusal öğrenmeyi destekleyen projeler

Sosyal ve duygusal öğrenme (SDÖ), entegre bir bütüncül okul yaklaşımıyla öğrencilerin sosyal ve duygusal zekalarını geliştirmeyi amaçlayan bir eğitim yaklaşımıdır.
Social skills
Well-being
teacher explaining robotics to students

STEAM Eğitimine öğrenci katılımının arttırılması

STEAM, sanat derslerini STEM (bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik) dersleriyle birleştiren ve bunu öğrencilerin sorgulama, yaratıcılık ve problem çözme becerilerine yön vermek üzere bir sıçrama tahtası olarak kullanan entegre bir öğrenim yaklaşımıdır. Bu çok disiplinli yaklaşım, kız öğrencileri bilimsel konuları keşfetmeye teşvik etmek ve sanat derslerini erkek öğrenciler için daha çekici hale getirmek yoluyla cinsiyet eşitliği gözeten bir öğrenim yöntemini desteklemektedir.
teacher and students in science class

2022 Avrupa Yenilikçi Öğretim Ödülü sahipleri

Avrupa Yenilikçi Öğretim Ödülü (EITA), öğretmenlerin ve okulların başarılarını kutlamak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 2021 yılında verilmeye başlanmıştır.
Disadvantaged learners
Inclusion
Learning space
Non-formal learning
hands together

Sınıfta çok dilliliği teşvik eden projeler

Ukrayna’daki mevcut kriz göz önüne alındığında, sınıf ortamlarında çeşitlilik ve çok dilli pedagoji ve öğretim uygulamalarının desteklenmesi gündeme gelmiştir. Eğitimciler kültürel açıdan daha fazla çeşitlilik içeren sınıfları nasıl yönetip tüm çocukların eşit eğitim almasını sağlayabilirler? Bu makalede Avrupa genelinde evlerinde farklı diller konuşulan çocukların bulunduğu sınıflarda kapsayıcılığı desteklemeye yönelik projeleri inceleyeceğiz.
Inclusion
Language learning

Projects encouraging multilingualism in the classroom

Given the current crisis in Ukraine, diversity in classroom settings and supporting multilingual pedagogies and teaching practices have been brought into the spotlight. How can educators manage a more culturally diverse classroom and ensure all children receive an equal education? In this article, we explore projects across Europe aimed at supporting inclusion in the classroom of children with different home languages.

Fark yaratan eylem araştırması projeleri

Eylem araştırması, öğretmenlerin araştırma ve yansıtıcı düşünme yoluyla uygulamalarını sürekli olarak değerlendirmelerine ve geliştirmelerine olanak tanır. Aşağıdaki projeler, eylem araştırmasının sınıfınıza nasıl fayda sağlayabileceğini göstermektedir.
Media literacy
Language learning
Cultural diversity

Avrupa sınıflarında mültecileri karşılamada işe yarayan yöntemler

Giderek artan sayıda Avrupa sınıfı, Ukraynalı aileleri ve çocuklarını ağırlıyor, bu da okullarımızda daha fazla kültürel ve eğitimsel çeşitlilik anlamına geliyor. Okullar için Avrupa Araç Seti, öğretmenler, profesyoneller, yöneticiler, aileler ve politika yapıcılar için mülteci ve göçmen kapsayıcı eğitim hakkında etkili uygulamalar dahil olmak üzere özenle seçilmiş bir dizi kaynak sunar.
Migrant students
Cultural diversity