Skip to main content
European School Education Platform

Research

Supporting and showcasing local level research

Children painting with water colours

Yabancı Dil Olarak İngilizce sınıflarında görsel sanatlar: Yunan ilköğretim okulunda küçük ölçekli bir eylem araştırması

Bu makalede, görsel sanatların Yunan ilk öğretiminde Yabancı Dil Olarak İngilizce (YDİ) öğrenimini nasıl geliştirebileceğini, ne tür bir öğretim yaklaşımının öğrencilerin YDİ derslerine ilgisini ve katılımını destekleyebileceğini ve görsel sanatların entegrasyonunun öğretim uygulamalarını nasıl geliştirebileceğini araştıran bir eylem araştırması sunulmaktadır.
Arts
Language learning
Pupils using laptops together

Pandemi sonrası eğitim bağlamında İspanya’nın güneyindeki okullarda eğitimin dijital dönüşümünde BİT

Bu çalışmanın amacı, İspanya'nın güneyindeki okullarda pandemi sonrası eğitimde dijital dönüşüm algısının analiz edilmesidir. Bunu yapmak için çalışmada, bir dijital dönüşüm okul programının (#TDE) uygulanmasıyla ilgili konulara odaklanılacaktır. Çalışmada anaokulundan ilkokul ve ortaokula kadar 12 okuldaki öğrenci, öğretmen, okul yönetim ekipleri, aileler ve diğer paydaşlara odaklanılacaktır.
Digital tools
Online learning
science lesson

Geleceğin öğretmenlerine yönelik eTwinning projelerinde STEAM metodolojisi için en iyi uygulamalar rehberi

STEAM (bilim, teknoloji, mühendislik, sanat ve matematik), öğrencinin bilginin hem çoğaltıcısı hem de yaratıcısı konumunda olduğu giderek daha popüler hale gelen disiplinler arası bir eğitim yöntemidir. Ancak bu eğitim modeli iyi tanımlanmış bir metodolojik çerçeveden yoksun olduğu için öğretmenler (özellikle az deneyime sahip olanlar) yöntemin uygulanmasında zorluklarla karşılaşabilmektedir.