Skip to main content
European School Education Platform
EU publication

Covid sonrası AB’de eğitime yatırım

COVID-19 pandemisi eğitim sektörüne yatırım yapma konusunda önemli fırsatlar sağlamıştır. Bu raporda AB Üye Devletlerinin pandemiye yanıt olarak eğitim yatırımlarını nasıl uyarladıkları incelenmektedir.
Publication cover image (European Commission)
Publication cover image (European Commission)

Bu rapor, AB Üye Devletlerinin COVID-19 pandemisine verdikleri tepkileri analiz etmenin yanı sıra, eğitime yatırımla ilgili olarak, 2000'li yılların sonunda yaşanan bir önceki mali ve ekonomik krizle de karşılaştırmalar yapmaktadır. Raporda eğitim sektöründeki yatırım modelleri incelenmekte ve temel benzerlik ve farklılıklar vurgulanmaktadır. Raporda eğitime yapılan yüksek kaliteli yatırımların sürdürülmesinin AB'nin gelecekteki ekonomik büyümesinin arttırılmasında önemli rol oynayacağı belirtilmektedir. 

 

 • Mevcut diller: İngilizce

 

Further reading

Additional information

 • Evidence:
  N/A
 • Funding source:
  European Commission
 • Intervention level:
  N/A
 • Intervention intensity:
  N/A
 • Published by:
  European Commission 
 • Target audience:
  Government staff / policy maker
  Other
  Researcher
 • Year of publication:
  2022

Tags

Funding and resources

Key competences

Digital