Skip to main content
European School Education Platform
Practice article

STEAM Eğitimine öğrenci katılımının arttırılması

STEAM, sanat derslerini STEM (bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik) dersleriyle birleştiren ve bunu öğrencilerin sorgulama, yaratıcılık ve problem çözme becerilerine yön vermek üzere bir sıçrama tahtası olarak kullanan entegre bir öğrenim yaklaşımıdır. Bu çok disiplinli yaklaşım, kız öğrencileri bilimsel konuları keşfetmeye teşvik etmek ve sanat derslerini erkek öğrenciler için daha çekici hale getirmek yoluyla cinsiyet eşitliği gözeten bir öğrenim yöntemini desteklemektedir.
teacher explaining robotics to students
Adobe Stock/Monkey Business

STEAM’in etkileşimli ve ilgi çekici bir şekilde nasıl öğretileceğini gösteren çeşitli AB destekli projeleri keşfetmek için okumaya devam edin.

 

Öğrencilerin STEAM’e katılımını sağlamak

 

Steam Builders, halihazırda devam etmekte olan ve çeşitli disiplinler arası öğretim yöntemleriyle öğrencileri STEAM aktivitelerine dahil etmeyi amaçlayan bir projedir. Proje, öğrencilerin ilgisini konuya çekmek için tamamen teoriye dayalı öğrenme yerine somut yaşam durumlarına öncelik verir. Proje kapsamında matematik ve fen kavramlarını açıklamak ve bağlamsallaştırmak için tarihi mirasın kullanıldığı pedagojik kaynaklar geliştirilmiştir. Projenin şu ana kadarki çıktıları arasında pedagojik bir rehber, STEAM'de yaygın eğitim kitapçığı ve öğretmenlerin müfredatlar arası bir yaklaşım uygulamalarına yardımcı olan öğretim materyalleri yer almaktadır.

 

ArtIST projesi, sanat ve teknolojiyi, teknik ve sosyal becerileri, işletme ve girişimcilik eğitimini birleştiren çok disiplinli programlar geliştirmeyi amaçlamaktadır. Proje ile daha spesifik olarak sanatı inovasyon, girişimcilik ve bilim eğitimine entegre eden yüksek lisans düzeyinde modüller tasarlanıp uygulanmaktadır. Bu yaratıcı unsurun eklenmesi STEM derslerinin öğretimini modernleştirmeye yardımcı olmakta ve öğrencilerin problem çözme, eleştirel düşünme ve iletişim becerilerini geliştirmektedir. Esnek modüler yapı hem öğretmenlerin hem de öğrencilerin STEAM modüllerini kendi ilgi alanları ve ihtiyaçları doğrultusunda harmanlayıp eşleştirmelerine imkân sağlamaktadır.  Proje kapsamında bu programın uygulanmasını kolaylaştırmaya yönelik bir dizi kapsamlı öğretim materyali hazırlanmıştır.

 

 

 

 

Europeana, çeşitli tema ve konulardaki Avrupa kültürel mirası materyallerine dijital erişim sağlayan çevrimiçi bir platformdur. Sanat eserleri, kitaplar, müzik eserleri, videolar ve gazeteler de dahil olmak üzere platformda yer alan kaynaklara web sitesi üzerinden ücretsiz olarak erişilebilmekte ve STEM öğretimini zenginleştirecek bir şekilde kullanılabilmektedir. Europeana ile Öğretim blogu da öğretmenlerin birbirleriyle ders planı alışverişinde bulunup tüyo ve fikir paylaştıkları değerli bir kaynaktır. Europeana, dijital kültürel mirasın matematik gibi STEM konularına nasıl entegre edileceğine dair ayrıntılı ders planları ve aktiviteler içeren, özel olarak STEAM öğrenim senaryolarına ayrılmış bir alana sahiptir.

 

 

 

 

IN2STEAM projesi, başta kız çocukları olmak üzere ilkokul öğrencilerini STEM alanlarında kariyer yapmaya teşvik etmek amacıyla CESIE (Avrupa Çalışmaları ve Girişimleri Merkezi) tarafından geliştirilmiş bir projedir. Proje, öğretmenlere STEAM kavramlarını ilkokul düzeyinde öğretmek için gerekli beceriler sağlamaktadır. Bu projelerin ortak noktası öğrencilerin yaratıcılığının, eleştirel düşünme ve problem çözme yeterliliklerinin geliştirilmesidir. Bunlar, onların teknik yeteneklerini tamamlayacak ve onları 21. Yüzyıl iş dünyasına hazırlayacak becerilerdir. Proje, kadınların STEM alanlarındaki kariyerlerde hâlâ yeterince temsil edilmemeleri nedeniyle, kız çocuklarının STEM konularına ilgisini arttırmaya yönelik cinsiyet eşitliği gözeten öğretim yöntemlerine öncelik vermektedir. Kaynaklar arasında öğretmenlerin STEAM yaklaşımlarını sınıflarında etkili bir şekilde tanıtmalarını sağlayacak çevrimiçi eğitim modülleri ve kılavuzlar yer almaktadır.

 

 

 

Eğitimcilere yatırım yapmak

 

STEAMonEdu, eğitimcilerin mesleki gelişimine yatırım yaparak STEAM eğitiminin benimsenmesini ve etkisini arttırmayı amaçlamaktadır. Proje, öğretmenleri karma eğitim programlarıyla veya deneyimlerini ve en iyi uygulamaları birbirleriyle paylaşabilecekleri bir paydaşlar topluluğuna katılmaları yoluyla destekler. Proje sonuçları arasında öğretmenlere yönelik bir eğitim el kitabı, bir STEAM eğitim uygulamaları rehberi ve STEAM eğitimcilerine yönelik bir yeterlilik çerçevesi yer almaktadır.

 

STE(A)M IT, STEAM öğretimine yenilikçi ve disiplinler arası yaklaşımları teşvik eden Avrupa'nın ilk entegre STEM çerçevesidir. Proje, ilk ve ortaokul öğretmenleri için eğitim programları, araçlar ve kılavuzların yanı sıra STEM alanlarındaki kariyer fırsatlarını teşvik etmelerine yardımcı olmak için AB düzeyinde bir kariyer danışmanları ağı sağlamaktadır. Proje, öğrencilerin bu alanlardaki derece ve kariyerlere olan ilgilerini artırmak amacıyla STEM disiplinlerinin öğretilmesi konusunda disiplinler arası bir yaklaşımı desteklemektedir.

 

Additional information

 • Evidence:
  N/A
 • Funding source:
  European Union
 • Intervention level:
  N/A
 • Intervention intensity:
  N/A
 • Participating countries:
  Belgium
  France
  Germany
  Italy
 • Target audience:
  Head Teacher / Principal
  Student Teacher
  Teacher
  Teacher Educator
 • Target audience ISCED:
  Primary education (ISCED 1)
  Lower secondary education (ISCED 2)
  Upper secondary education (ISCED 3)

Tags

Digital competence
Science