Skip to main content
European School Education Platform

Öğretici kaynaklar

Öğretmenler ve okullar için pratik fikirler ve kılavuzlar

Young pupils sitting in a group

Sınıfta sosyal ve duygusal öğrenmenin teşvik edilmesi

Sosyal ve duygusal öğrenme (SDÖ), öğrencilerin akademik, sosyal ve mesleki açıdan başarılı olabilmeleri için sosyal ve duygusal yetkinliklerini geliştirmeyi amaçlayan bir eğitim yaklaşımıdır.
Inclusion
Social skills
Children studying together during a science lesson

STEAM’in ‘A’sının tanıtımı

STEAM (bilim, teknoloji, mühendislik, sanat ve matematik), yaratıcılığı teşvik eden ve bilimsel konulara sanatı dahil ederek öğrencilerin katılımını artıran yenilikçi bir eğitim yöntemidir. Bu makale eğitimcilere sınıfta STEAM yöntemini uygulamaya yönelik fikir ve kaynaklar sunmaktadır.
Arts

Okul eğitimi, gençlerin katılımını nasıl teşvik edebilir?

Okul eğitimi, gençlerin katılımını teşvik etmede ve öğrencilerin yaşadıkları dünya üzerindeki etkilerine dair güven oluşturmalarına yardımcı olmada temel bir rol oynar. Bu öğretici kaynakta, sınıfta aktif vatandaşlığın nasıl kolaylaştırılacağına ilişkin bazı yararlı kaynaklar incelenecektir.

Sürdürülebilirlik için öğrenme konusunda tüm okul yaklaşımı: Nasıl başlamalı?

AB'nin ‘Avrupa'nın 2050 yılına kadar iklim-nötr ilk kıta olması’ yönündeki iddialı hedefi, eğitim ve öğretim sektörünün harekete geçmesini gerektirmektedir. Sürdürülebilirlik için tüm okul yaklaşımları, sürdürülebilirlik için etkili öğrenmenin merkezinde yer alır. Bu makalede, tüm okulda sürdürülebilirliğin benimsenmesine yönelik faydalı kaynaklar ve uygulamaya yönelik fikirler incelenecektir.

Avrupa'daki geçmiş savaşlardan tarih öğretimi hakkında çıkarılan dersler

Ukrayna'daki savaş gibi çatışma dönemlerinde, tarihi anlatılar ve bunların nasıl öğretildiği sorusu yeni bir inceleme altına alınır. Bu öğretici kaynakta, tarih öğretmenlerinin konuyu tüm öğrenciler için anlamlı kılmak için çekişme ve farklılıkları nasıl tartışabilecekleri incelenecektir.
Cultural heritage
Cultural diversity

Sınıfınızda “Kendi Cihazını Getir” (BYOD) stratejisinin uygulanması

Sınıfta teknoloji kullanımı giderek daha yaygın hale geldiğinden dolayı, 'Kendi Cihazını Getir' (BYOD) stratejisi, öğretmenlere ve öğrencilere öğrenmeyi keşfetmenin yeni yollarını sunmaktadır. Öğrencilerini derslere dahil etmek için teknolojiyi kullanmanın uygun maliyetli yollarını bulmak, süregelmekte olan bir endişe kaynağıdır. Bu öğretici kaynakta, okulunuzun BYOD yolculuğuna başlamasına yönelik bazı kaynaklara ve pratik ipuçlarına vurgu yapılmaktadır.
Digital tools

EU Login (AB girişi) kullanıcı hesabı nasıl oluşturulur?

2022 yılında, Avrupa Komisyonu'nun School Education Gateway (Okul Eğitimi Geçidi) ve eTwinning platformları, Avrupa Okul Eğitimi Platformu adıyla birleştirilecek; tüm içerik ve hizmetler tek çatı altında toplanacaktır. Avrupa Okul Eğitimi Platformu, Avrupa Komisyonu'nun elektronik kimlik doğrulama servisi olan EU Login aracılığıyla erişilebilir olacaktır. Bu öğretici kaynak, yetkili kullanıcıların tek bir e-posta adresi ve parola kullanarak Komisyonun çok çeşitli web hizmetlerine erişmesine olanak sağlayan EU Login kullanıcı hesabınızı oluşturma konusunda size rehberlik edecektir.
Announcements

Eğitim ve Öğretim Monitörü: Avrupa’daki eğitimle ilgili en büyük yıllık raporlardan biri nasıl kullanılır?

Eğitim ve Öğretim Monitörü, Avrupa Komisyonu’nun Avrupa Birliği’ndeki eğitimin mevcut durumuyla ilgili önde gelen analizidir. Söz konusu raporda; AB'nin eğitimdeki uzun vadeli stratejik çerçevesinin bir parçası olan AB düzeyindeki hedefler hakkında bilgi verilmektedir. Buna ek olarak, Monitör bir “öncü temaya” odaklanmaktadır. Bu öğretici materyalde, sizlere söz konusu Monitörün ana özelliklerinde eşlik edilecek ve bunları çalışmalarınızda nasıl uygulayacağınız gösterilecektir.
Policy development

Medya okuryazarlığını ve dezenformasyonu anlamak

Öğrencilerden öğretmenlere kadar herkesin, özellikle de pandemi sırasında olmak üzere günlük yaşamlarında dijital teknolojilere bel bağlamasıyla birlikte, medya okuryazarlığına duyulan ihtiyaç her zamankinden daha geçerli ve etkili hale geldi. Bu öğretici kaynakta, medya okuryazarlığı ve dezenformasyon hakkında bazı yararlı kaynaklar incelenecektir.
Media literacy

Yaptıklarımı nasıl geliştiririm? Öğretmenlerin mesleki gelişimini teşvik etmenin bir yolu olarak eylem araştırması

Eylem araştırması, öğretmenlerin sınıf uygulamaları hakkında daha fazla bilgi edinmesine, pedagojik repertuarlarını zenginleştirmesine ve öğretme yöntemleri üzerinde düşünmesine neden olur. Eylem araştırması yoluyla, öğretmenler ihtiyaçlarını kendi bağlamları içinde değerlendirdikleri için; tutumları, profesyonel kimlikleri ve uzmanlıkları gelişmeye devam edebilir.
Professional development
Pedagogy