Skip to main content
European School Education Platform

En son

Avrupa okul politikaları ve girişimleri hakkında haberler ve etkinlikler

A teacher and pupils using a drone

Yapay Zekâya ilişkin öğretmen anketinin sonuçları Avrupa Komisyonunun etik kurallar geliştirmesine yardımcı oluyor

Yakın zamanda yapılan bir anketin sonuçları faal öğretmenlerin, diğer eğitim paydaşlarına kıyasla eğitimde Yapay Zekâ ve veri kullanımına daha fazla ilgi (%82) duyduklarını göstermektedir. Fakat sonuçlar aynı zamanda yapay zekâ ve veri araçlarının seçimi veya bunların eğitimde kullanılması konusunda öğretmenlere neredeyse hiç danışılmadığını da ortaya koyuyor.
Digital tools
Policy development
peace poster children handprints

Avrupa'nın barış eğitimine ihtiyacı var, barış eğitiminin de Avrupa'ya ihtiyacı var

İnsanlara, şiddet olaylarını azaltmak için çatışmalarla yapıcı bir şekilde nasıl başa çıkabilecekleri öğretilebilir. Herkesin katılımı sağlanarak daha barışçıl bir gelecek temin edilebilir. Barış eğitimini savunanlar, bu eğitimin amaçlarını pekiştiren her türlü yararlı ve gerekli öğrenme sürecini desteklemeyi taahhüt etmişlerdir. Bu makalede Berghof Vakfı'ndan Profesör Uli Jäger ve Dr. Nicole Rieber bize Avrupa'daki barış eğitimi hakkında daha fazla bilgi sunuyor.
European Commission Education Summit 2022 (banner)

Okulda Başarıya Giden Yollar beşinci Avrupa Eğitim Zirvesinde mercek altına alındı

1 Aralık 2022 tarihinde beşincisi düzenlenen Avrupa Eğitim Zirvesi, Avrupa Birliği’nin (AB) dört bir yanından gençlik temsilcileri ile eğitim ve öğretim camiası üyelerinin bir araya gelmelerine, geçmişteki başarıları masaya yatırmalarına ve eğitimdeki mevcut zorlukların üstesinden gelmeye yönelik gelecekte atılacak adımları belirlemelerine imkân sağladı.
Events
Well-being
eTwinning Schools Annual Conference

Yıllık konferans özeti yazısı

7 - 9 Aralık tarihlerinde gerçekleşen Yıllık eTwinning Okulları Konferansı, katılımcılarına eTwinning Okullarının kapsayıcı ve yenilikçi uygulamalarına bakış atma fırsatı sundu.
Cultural diversity
Digital tools
Professional development
eTwinning Ukrainian Group Activities

eTwinning community rallies around Ukrainian teachers and students

Ukrayna’da devam eden savaş ve Ukrayna halkına yaşattığı acı gerçekler tüm dünyayı kedere boğmuştur. eTwinning topluluğu, bu duruma Ukraynalı öğrenci, ebeveyn ve öğretmenlere Ukrayna’daki durumun hepimizi etkilediğini ve hepimizin uyuşmazlığın son bulmasından yana olduğumuzu göstermek üzere dayanışmayla yanıt vermiştir.
Cultural diversity
Cultural heritage
Inclusion
Well-being
A student laying on the floor

Sosyal ve duygusal öğrenmeyi mevcut toplumsal sorunlar ışığında yeniden düşünmek

Son yirmi yılda öğrencileri mali krizler, küresel bir sağlık acil durumu ve jeopolitik çalkantılardan etkilenen ve sürekli olarak değişen bir işgücü piyasasında meslek hayatına hazırlamak bir hayli zorlaştı. Bu krizler gençler arasındaki işsizlik oranını, enflasyonu ve ekonomik büyümeyi önemli ölçüde etkileyerek okuldan iş hayatına geçişi çok daha meşakkatli hale getirdi.
Social skills
Well-being