Skip to main content
European School Education Platform

“Genel Kullanıcılar” için Gizlilik Politikası

“Genel Kullanıcılar” için Gizlilik Politikası

Giriş: Verilerin işlenmesiyle ilgili kısa açıklama

European School Education Platform (bundan böyle “Platform” olarak anılacaktır), School Education Gateway ve eTwinning platformlarının yerine geçen bir platformdur. 2022 yılında başlatılan bu çok dilli çevrimiçi platform, tüm okul personeli (erken çocukluk eğitimi ve bakımından, temel mesleki eğitim ve öğretim dahil olmak üzere ilk ve ortaöğretim seviyelerine kadar), araştırmacılar, politika yapıcılar ve okul eğitimi alanındaki diğer tüm paydaşlar için bir buluşma noktası olmayı hedeflemektedir.

Kişisel veriler, 2 düzeyde temin edilmektedir: 

 

 1. Aktivitelere katılmak (çevrimiçi kurslarda yer almak veya gönderi göndermek gibi) ve platformun tüm özelliklerini kullanabilmek (makalelere yorum yapmak, favorilere öğe eklemek veya aramaları kaydetmek gibi) için EU Login (AB Girişi) ile “genel” kullanıcı olarak kaydolunması. 
 2. eTwinning kullanıcısı (eTwinner) olarak ek kayıt yapılması.

 

Mevcut gizlilik politikası, platformun “genel” kullanıcılarına yöneliktir.

 

Lütfen dikkat: European School Education Platform başlatılırken, mevcut eTwinning ve/veya School Education Gateway kullanıcıları, kişisel verilerin yeni hesaba taşınması da dâhil olmak üzere eski ve yeni hesaplarının senkronize edilmesi için, eTwinning'e veya School Education Gateway'e kaydolurken kullandıkları e-posta adresinin aynısıyla EU Login (AB Girişi) kullanıcı hesabı oluşturmaları gerekmektedir.

 

1. Kişisel verilerinizin işlenmesinden kim sorumludur?

 

Veri denetleyicisi, Avrupa Eğitim ve Kültür Yürütme Ajansıdır (EACEA).

 

Veri işleme operasyonlarından sorumlu olarak belirlenen kişi ile ilgili bilgiler aşağıda verilmektedir: 
 

EACEA A6 Birimi Başkanı 
Avrupa Eğitim ve Kültür Yürütme Ajansı
Avenue du Bourget 1, BE-1049 Brüksel
E-posta adresi: eacea-eplus-etwinning@ec.europa.eu

 

Buna ek olarak, EACEA veri işleme konusunda aşağıdaki kurumlarla birlikte çalışır:

 

EUN Ortaklığı AISBL (bundan böyle “European Schoolnet (Avrupa Okul Ağı)” olarak anılacaktır), Avrupa Eğitim ve Kültür Yürütme Ajansı’nın bir yüklenicisi olarak, eTwinning Merkezi Destek Servisi’ni yürütmektedir.

 

Rue de Trèves, 61 (3. Kat)
1040 Brüksel
Belçika
Tel: +32 2/790 75 75
E-posta adresi: info@eun.org 
Web sitesi: www.eun.org 

 

Ayrıca, Tremend Software Consulting SRL Şirketi, EACEA’nın yüklenicisi olarak school-education.ec.europa.eu’nun yönetimi ve bakımı için gerekli dijital hizmetleri sunmaktadır.

 

83 Cluj Stroot, bl. 8B, sc. 1, 7. kat, ap.32
RO-030134 Bükreş
Romanya
Tel: +40-21-223-7700
E-posta adresi: hello@tremend.com
Web sitesi: https://tremend.com/

 

AB Komisyonu Bilişim Genel Müdürlüğü (DG DIGIT), platform için BT barındırma hizmeti sağlamaktadır.

 

 

2. Hangi kişisel veriler nasıl işlenir?

 

Veri özneleri; müştekiler, temsilciler, araştırmacılar ve European School Education Platform’a “genel kullanıcı” olarak kaydolmaya karar veren kişilerdir.

 

"Genel kullanıcı" olarak kaydolmak için, kullanıcıların bir EU Login (AB Girişi) hesabı kullanmaları gerekir ve bu nedenle EU Login hesabınızda halihazırda kullanılan "isim", "soy isim" ve "e-posta adresi", kullanıcının Platformdaki hesabı için yeniden kullanılacaktır.

 

Kişisel veri kategorilerinin tanımlanması:

 

 1. Görsel, ses veya parmak izlerinin yanı sıra kişilerin fiziksel özellikleri ile bilgiler (isteğe bağlı). İsteğe bağlı kişisel bilgiler üye profili için toplanır ve kaydolan kişi bu verileri iletip iletmemeye kendisi karar verebilir. İsteğe bağlı bilgiler, görseller içerir.
 2. Veri sahibinin özel alanıyla ilgili veriler (isteğe bağlı): Forumlardan ve diğer çevrimiçi iletişim araçlarından alınan bilgiler: Platform, ortak (işbirliğine dayanan) çalışma alanlarının bir parçası olarak herkese açık forumlar (veya benzer üçüncü taraf iletişim araçları) sunar. Bu çevrimiçi araçlarda kullanıcılar gönüllü olarak yorum, düşünce, fotoğraf, video ve diğer kaynakları paylaşabilir.
 3. Veri sahibinin kariyeriyle ilgili veriler (isteğe bağlı): Platform, bir ankete yanıt olarak bilgi verildiğinde kişisel olarak tanımlanabilir bilgiler alabilir (Bu durumda, kullanıcıdan bu tür bilgilerin paylaşılması için onay vermesi istenir). Kişi çevrimiçi bir kursa veya bir projeye katılırsa, gönderilen ödevler, akranlar tarafından notla değerlendirilen ödevler ve öğrenci geri bildirimleri gibi öğrenci tarafından oluşturulan belirli içerikleri toplayabiliriz. Kısa sınavlara, forum girişlerine ve anketlere verilen öğrenci yanıtları gibi kurs verileri de toplanır.
 4. Görevler ve seyahatlerle ilgili veriler: Katılımcılar kendi ülkelerinde veya başka bir ülkede yerinde etkinliklere katılabilirler. Bu tür faaliyetlere katılmak amacıyla bilgi verebilirler.
 5. Elektronik posta adresleri de dahil olmak üzere isim ve adreslere ilişkin veriler (zorunlu).

 

Lütfen dikkat: Irk veya etnik kökeni ortaya çıkaran kişisel veriler, siyasi görüşler, dini veya felsefi inançları ortaya çıkaran kişisel veriler, sendika üyeliği, sağlıkla ilgili bilgiler, genetik veriler, cinsel yaşam veya cinsel yönelimle ilgili veya bu konulara ilişkin olarak gerçek bir kişiyi benzersiz bir şekilde tanımlamaya yönelik biyometrik veriler veya buna benzer veriler talep edilmediği halde veri sahipleri tarafından sunulabilir, ancak bunlar dikkate alınmaz ve işlenmez.

 

Platform, kullanıcılara EU Academy (AB Akademisi) aracılığıyla çevrimiçi kurslara katılma fırsatı sunar. Çevrimiçi bir kursa kayıt, European School Education Platform’da bir kullanıcı hesabı oluşturmayı gerektirir (yukarıya bakın), ancak ek kişisel bilgi istenmez.

 

 

3. Verileriniz, hangi amaçlarla işlenmektedir? 

 

Platform üzerinde kişisel verilerinizin işlenmesi aşağıdaki durumlar için gereklidir:

 

Kullanıcıların yorum ve gönderi yayınlama, favoriler veya kayıtlı aramalar gibi farklı platform özelliklerini kullanma, kullanıcı profillerini zenginleştirme, yardım masası sorgularını yönetme, diğer kullanıcılar tarafından 'rapor edilen' gönderileri ve mesajları takip etme gibi platform hizmetlerini kullanmalarına olanak sağlanması, Platform kullanıcılarının karşılıklı güven ve saygı ruhu içinde iletişim kurmalarına ve işbirliği yapmalarına olanak verilmesi, izleme ve araştırma faaliyetlerine imkan sağlanması ve bu aktivitelerin kolaylaştırılması; Platform ve hizmetleri çerçevesinde sosyal yardım ve iletişim amaçlarının geliştirilmesi; kayıtlı kullanıcılara Platformla ilgili güncellemelerin ve ilgili bilgilerin gönderilmesi ve kayıtlı kullanıcıların, Avrupa Komisyonu'nun girişimleri kapsamında ilgilenebilecekleri diğer ilgili faaliyetler hakkında bilgilendirilmesi; çevrimiçi kurs yönetiminin ve uygulamasının etkinleştirilmesi; erişim kontrolü, kullanım sıklığının takip edilmesi, arama davranışları, tercihler ve ayarlar yoluyla Avrupa Komisyonu tarafından geliştirilen bu ve benzeri gelecekteki projelerde kullanıcı deneyiminin etkinleştirilmesi ve iyileştirilmesi; Forumlarda ve diğer tartışma araçlarındaki kullanıcı katkılarının toplanmasına, sınıflandırılmasına ve özetlenmesine olanak sağlanması; belirli bir dönemdeki kullanıcı sayısı, tercih edilen konular ve/veya üyeler tarafından seçilen ülkeler ve hesap kullanımı dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere toplu istatistiklerin sağlanması

 

Son olarak ve EU Academy’de yer alan kurslara katılımla sınırlı olmak üzere, (EU Academy üzerinde gerçekleşecek) veri işlenmesi şu amaçlar için gereklidir: Kullanıcıyı seçilen kursa kaydettirmek ve kullanıcıların kimlik bilgilerini koruyarak EU Academy’deki kursa erişimlerini sağlamak.

 

European School Education Platform’daki eğitim kurslarını takip etmeye karar veren “genel kullanıcıları”nın isimleri, e-posta adresleri ve kurs seçimleri, EU Academy gizlilik politikaları (veri işleme kaydına buradan ulaşabilirsiniz) izlenerek yukarıdaki sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için EU Academy ile paylaşılacak ve işlenecektir. Öğrenicilerin kaydettiği ilerlemeler ve eğitim kursunun sonucu ile ilgili veriler European School Education Platform ile paylaşılacaktır.

 

Kişisel veriler asla pazarlama amaçlı kullanılamaz.

 

 

4. Kişisel verileriniz hangi yasal zeminde işlenmektedir?

 

Verilerin işlenmesi; kamu yararına yürütülen bir görevin yerine getirilmesi veya Birlik kurumuna veya kuruluşuna verilen resmi yetkinin kullanılması için (Birlik Hukuku’nda belirtilmek üzere) gereklidir (2018/1725 nolu Yönetmeliğin 5(1)(a) Maddesi;

 • Avrupa Parlamentosunun (AB) No: 1288/2013 sayılı Yönetmeliğini yürürlükten kaldıran ve Birliğin eğitim, öğretim, gençlik ve spor Programı olan Erasmus+’ın kurulmasıyla ilgili 20 Mayıs 2021 tarih ve (AB) 2021/817 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Yönetmeliği (OJ L 189, 28.5.2021, sayfa 1-33).
 • Avrupa Eğitim ve Kültür Yürütme Ajansı’nı kuran 12 Şubat 2021 tarih ve (AB) 2021/173 sayılı Komisyon Uygulama Kararı (AB).
 • 2021-2027 Çok Yıllı Mali Çerçevesinde yer alan programların yönetimi için Avrupa Eğitim ve Kültür Yürütme Ajansı’na yetki devreden C (2021)951 sayılı Komisyon Kararı ve ekleri.

 

Yukarıdaki yasal dayanaklar kapsamına girmeyen veri işleme faaliyetleri, veriye konu olan kişi ve kurumların rızasına dayanır (2018/1725 sayılı Yönetmeliğin 5(1)(d) Maddesi).

 

 

5. Kişisel verileriniz ne kadar süre saklanmaktadır?

 

European School Education Platform’a kayıtlı genel kullanıcı için, kullanıcının profiline ilişkin veriler, kullanıcının son oturum açmasından sonra üç yıl süreyle saklanır. Son oturum açma işleminden üç yıl sonra, kullanıcı profili otomatik olarak anonim hale getirilir, yani kişisel veriler silinir.

 

Girişin yapılmadığı üç yılın dolmasına iki hafta kala, kullanıcıya profilinin anonim hale getirilmek üzere olduğunu ve iki hafta içinde tekrar giriş yaparak bunun önüne geçebileceğini bildiren bir bildirim gönderilir. Kullanıcı iki hafta içinde giriş yapmazsa profili kalıcı olarak silinecektir. Giriş yapılmaması durumunda, tüm kişisel bilgiler anonim hale getirilir.

 

Kullanıcının üçüncü tarafların araçlarını kullanarak girmiş olabileceği herhangi bir kişisel veri (örneğin, Facebook, Twitter gibi harici bir çevrimiçi araç kullanırken, çevrimiçi bir kurs sırasında) veri denetleyicisinin sorumluluğunda değildir ve bu nedenle anonim hale getirilmesi söz konusu olmaz.

 

Kullanıcıların hesaplarının anonim hale getirilmesini istemesi veya hesabın otomatik olarak anonimleştirilmesi durumunda, diğer European School Education Platform kullanıcıları hiçbir veriyi göremez.

 

Veriler yalnızca kişisel tanımlamaya izin vermeyecek şekilde isimsiz olarak saklanacaktır. Anonim bir hesaba sahip kullanıcılar platformu kullanmaya devam etmek isterlerse, tekrar kaydolmaları gerekir.

 

Anonim hale getirilen veriler (kişisel olmayan veriler), yalnızca araştırma ve izleme amacıyla Avrupa Eğitim ve Kültür Yürütme Ajansı’nın, Avrupa Konseyi’nin, ulusal veya bölgesel okul yetkililerinin, European School Education Platform’un uygulanmasından sorumlu yetkililerin ve toplu bir biçimde veri denetleyicisinin (6. Maddeye bakınız) yetkisi altındaki diğer üçüncü tarafların kullanımında kalır.

 

Bir hesabın devre dışı bırakılması veya silinmesi amacıyla privacy@esep-support.eu Yardım Masası ile temasa geçiniz.

 

 

 

6. Kişisel verilerinize kimler erişebilir ve bu veriler kimlere açıklanır?

 

Yukarıda ayrıntıları verilen amaçlar doğrultusunda, tüm verilere erişim kesinlikle aşağıdakilerle sınırlıdır:

 

 • Avrupa Eğitim ve Kültür Yürütme Ajansı’nın (EACEA) atanmış personeli,
 • Avrupa Komisyonunun atanmış personeli, özellikle de Eğitim ve Kültür Genel Müdürlüğü (DG EAC) ve Bilişim Genel Müdürlüğü’nün (DG DIGIT) atanmış personeli, EU Acadeny Platformu üzerinden eğitim kurslarını takip eden kullanıcıların kişisel verileri için Ortak Araştırma Merkezi’nin (JRC) atanmış personeli.
 • European School Education Platform’u yürütmek için Avrupa Eğitim ve Kültür Yürütme Ajansı’nın (EACEA) sözleşme yaptığı ve Avrupa Eğitim ve Kültür Yürütme Ajansı adına çalışan kuruluşun yetkili personeli, yani Merkezi Destek Servisi (European Schoolnet) ve dijital hizmet sağlayıcısı (Tremend Software Consulting SRL) personeli.

 

Herkese açık alan: Kullanıcılar tarafından gönderilen bazı veriler, Platformun herkese açık alanında görüntülenecektir; bu da bu tür verilere İnternet üzerinden serbestçe erişilebileceği anlamına gelmektedir. Kullanıcılar, bu durumda verilerini silme hakkına sahiptir. Kullanıcının kararı üzerine herkese açık hale gelen veriler özellikle şu şekildedir:

 

1. Kullanıcının bağlı olduğu Kuruluşla ilgili Veriler, kuruluş sayfasından tüm kullanıcılar tarafından görülebilir:

 • İsim, adres, şehir, ülke, resim, Facebook URL’si, Twitter URL’si, LinkedIn URL’si ve web sitesi
 • Kuruluşa bağlı kaydolanlar (isim, soy isim, ülke, resim)
 • Kuruluş üyeleri tarafından yayınlanan Kurslar, Erasmus+ kayıtları

 

2. Platformdaki “genel kullanıcı” verileri:

 • Aşağıdaki kullanıcı verileri tüm kullanıcılar tarafından yalnızca kuruluşun herkese açık olan sayfasında görülebilir (kullanıcı bir veya birkaç kuruluşa bağlıysa): İsim, soy isim, ülke, küçük resim (varsa),
 • Aşağıdaki bilgiler de dâhil olmak üzere kullanıcının profil sayfasına yalnızca oturum açmış diğer kullanıcılar tarafından erişilebilir: İsim, soy isim, ülke, resim, kuruluş(lar), kullanıcı türü, kayıtlı kişi tarafından yapılan yorumlar, kullanıcı tarafından 'favorilere' eklenen makaleler ve kayıt sahibinin eTwinning onaylı olup olmadığı,
 • Kayıtlı bir kullanıcı tarafından gönüllü olarak yapılan herhangi bir gönderi ve yorum, herkese açıktır, yani yorum yapılan veya incelenen öğeyi görüntülerken web sitesi kullanıcıları tarafından görülebilir ve ayrıca arama motorları aracılığıyla alınabilir,
 • Çevrimiçi kurslardaki kullanıcı etkinliği, yalnızca belirli çevrimiçi kursa kaydolmuş kayıtlı kullanıcılar tarafından görüntülenebilir.

 

Belirli verilerin diğer üçüncü taraflara (örneğin araştırma merkezleri ve üniversiteler) aktarılmasına, veri denetleyicisinin özel yetkisi altında izin verilebilir ve bu gibi durumlarda herhangi bir veri anonim (isimsiz) bir biçimde aktarılacaktır.

 

Bazı kişisel verilere, eTwinning'in, eTwinning Gruplarının ve TwinSpace'lerin erişime sınırlı alanı içinde yalnızca bu alanların ilgili üyeleri erişebilecektir.

 

Ayrıca, verilerin kamu makamlarına açık hale getirilmesi mümkündür ve bu makamlar tarafından işleme amacına göre geçerli veri koruma kurallarına uygun olarak işlenebilir. Bahsedilen makamlara aşağıdakiler dâhil olup bunlarla sınırlı değildir:

 

 • Avrupa Adalet Divanı veya ulusal bir yargıç veya makamın yanı sıra bir adli süreç durumunda avukatlar ve tarafların temsilcileri;
 • Personel Yönetmeliğinin 90. Maddesi uyarınca yapılan bir talep veya şikâyet durumunda yetkili Atama Makamı;
 • AB No:1073/1999 Sayılı Yönetmeliğin uygulanmasında yürütülen bir soruşturma durumunda OLAF (Avrupa Dolandırıcılıkla Mücadele Bürosu)
 • Mali Tüzüğün 118. maddesi ve (AB) No: 1653/2004 Sayılı Yönetmeliğin 49. maddesi ile verilen görevler kapsamında Komisyonun İç Denetim Servisi
 • İdari soruşturmaların ve disiplin kovuşturmalarının yürütülmesine ilişkin genel uygulama hükümlerini belirleyen 12 Haziran 2019 tarihli ve C(2019)4231 sayılı Komisyon Kararı ve 1 Şubat 2019 tarihli ve (AB) 2019/165 sayılı veri sahiplerine bilgi sağlanması ve idari soruşturmalar, disiplin öncesi, disiplin ve askıya alma işlemleri bağlamında belli veri koruma haklarının kısıtlanmasına ilişkin uluslararası kuralları belirleyen Komisyon Kararı çerçevesinde IDOC (Kurumsal Dokümantasyon Merkezi);
 • AT Antlaşması kapsamındaki Avrupa Birliği'nin İşleyişine İlişkin Antlaşma'nın 287. Maddesi ve 58/2003 Sayılı Avrupa Komisyonu Yönetmeliğinin 20. Maddesinin, 5. Fıkrası kapsamında kendisine verilen görevler çerçevesinde Sayıştay;
 • Avrupa Birliği'nin İşleyişine İlişkin Antlaşma'nın 228. Maddesi ile kendisine verilen görevler kapsamında Avrupa Ombudsmanı;
 • Avrupa Kamu Savcılığı Ofisinin kurulmasına ilişkin ileri işbirliğini uygulayan 12 Ekim 2017 tarihli (AB) 2017/1939 sayılı Konsey Tüzüğü'nün 4. Maddesi kapsamında Avrupa Kamu Savcılığı Ofisi.

 

 

7. Kişisel verileriniz nasıl korunur?

 

Platform sunucularının yazılımları Avrupa Veri Merkezlerinde Amazon Web Servisleri üzerinden sağlanmaktadır. Avrupa Komisyonu Bilişim genel Müdürlüğü (DG DIGIT), bulut altyapısını son derece güvenli bir ortamda yönetmektedir. Veri Merkezlerindeki depolama ortamına sadece yetkili personel erişebilir ve siteler sıkı fiziksel güvenliğe tabidir.

 

Avrupa Komisyonu Bilişim Genel Müdürlüğü (DG DIGIT), Komisyonun Bilgi Güvenliği Politikası ve Çerçevesi ve Avrupa Komisyonu Bilişim Genel Müdürlüğü’nün tamamlayıcı Bilgi Güvenliği Politikası Çerçevesi ile uyumlu olarak BT barındırma hizmetinin güvenliğini sağlar. Ayrıca bkz. "Avrupa Komisyonu tarafından kullanılan bilgi sistemlerinin güvenliği" konusundaki 16 Ağustos 2006 tarih ve C(2006)3602 sayılı Komisyon Kararı ve "Avrupa Komisyonu tarafından kullanılan bilgi sistemlerinin güvenliğine ilişkin 16 Ağustos 2006 tarihli Uygulama Kuralları".

 

Kişisel veriler yalnızca HTTPS şifrelemesi kullanılarak iletilir. Depolama ortamı kullanılarak hiçbir kişisel veri taşınmaz. Ayrıca, tüm veri tabanı yedekleri temizlenir ve kullanıcı bilgileri anonim hale getirilir.

 

DG DIGIT, Merkezi Destek Servisi teknik ekibine anonim hale getirilmiş (isimsiz) veri tabanı dökümlerini sunar. Veri tabanı yedekleme hizmeti, parola korumalı bir sistemin korumasındadır. Platform geliştirme için anonimleştirilmiş veri tabanı kullanılır. Tüm geliştirme sunucuları, güçlü parola erişimi ve gerektiğinde VPN şifreli bağlantı ve çoğu durumda biyometrik erişim kullanır.  Projenin bir parçası olarak kullanılan çevrimiçi platformlar, kişisel verilere yetkilendirilenler dışında herhangi birinin erişimini engellemek için parola korumalı erişim ve izin sistemleri kullanmaktadır. Kişisel verileri içeren hiçbir veri tabanı yedeği, herhangi bir çıkarılabilir depolama cihazında saklanmaz.

 

Tremend Consulting'deki geliştirme ekibinden yalnızca sınırlı sayıda ve isimleri önceden belirlenmiş olan kişiler (en fazla 3 kişi), bilgi sistemlerinde en üst düzeyde erişim iznine sahiptir. Kişisel verilerin bir belgede veya veri tabanında saklandığı durumlarda, bu yalnızca ihtiyaç duyulduğunda erişim bazında gerçekleştirilir. Veri işlemeden sorumlu olan kişiler, bilgi sistemlerine en az sayıda kullanıcının erişimini sağlayarak, en düşük risk seviyesini sağlar.

 

Aktarılan veriler SSL/TLS ile şifrelenir, platformlar üzerindeki yönetim erişimi ve veri aktarımları güvenli bir şekilde yapılır.

 

Kişisel verilerin yürürlükteki mevzuata uygun olarak işlenmesini sağlamak için işlemciler (hizmet sağlayıcılar) - EUN Partnership AISBL ve Tremend Software Consulting - ile yapılan sözleşmede veri korumasına ilişkin bir sözleşme maddesi yer almaktadır.

 

 

8. Kişisel verilerinizle ilgili haklarınız nelerdir ve bu hakları nasıl kullanabilirsiniz?

 

Haklarınız şunlardır:

 • Size ait kişisel verilere erişim talebinde bulunmak;
 • Kişisel verilerinizin düzeltilmesini istemek veya profilinizdeki düzeltmeleri bireysel olarak yapmak;
 • Belirli koşullar altında, kişisel verilerinizin silinmesini talep etmek;
 • Belirli koşullar altında, kişisel verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etmek;
 • Özel durumunuzla ilgili gerekçelerle kişisel verilerinizin işlenmesine itiraz etmek;
 • Verilerinizin, yaygın olarak kullanılan makine tarafından okunabilir standart formatta (veri taşınabilirliği) başka bir kuruluşa aktarılmasını istemek.

 

(AB) 2018/1725 sayılı Yönetmeliğin 23. Maddesi hükümleri uyarınca, özel durumunuzla ilgili gerekçelerle kişisel verilerinizin işlenmesine itiraz etme hakkına sahipsiniz.

 

Ayrıca, yasaların tanımladığı şekilde, sizi etkileyen otomatik kararlara (yalnızca makineler tarafından alınan) tabi olmama hakkına da sahipsiniz.

 

Öte yandan, kişisel verilerinizin bu şekilde işlenmesi sizin izninize ve onayınıza tabi olduğundan [Veri Koruma Yönetmeliğinin Madde 5(1)(d) veya Madde 10(2)(a)'sı], bu izni istediğiniz zaman privacy@esep-support.eu adresine bir e-posta göndererek geri çekebileceğinizi lütfen unutmayın. İzninizi geri çekmeden önce rızanıza dayalı olarak yapılan tüm veri işlemeleri yasal olarak kalacaktır.

 

(AB) 2018/1725 sayılı Yönetmeliğin 25. Maddesi, AB kurum ve kuruluşlarının işleyişine ilişkin konularda, bu kuruluşların istisnai durumlarda ve bu Tüzükte belirtilen güvencelerle bireylerin belirli haklarını kısıtlayabileceğini belirtmektedir. Söz konusu kısıtlamalar, Avrupa Eğitim ve Kültür Yürütme Ajansı tarafından kabul edilen dâhili kurallarda ortaya koyulur ve Avrupa Birliği Resmi Gazetesi’nde yayınlanır. (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32021Q0317%2801%29).

 

Bu tür herhangi bir kısıtlama, zamanla sınırlı ve orantılıdır. Ayrıca yukarıda belirtilen hakların özüne saygılı olmalıdır. Kısıtlamayı haklı kılan koşullar ortadan kalkar kalkmaz kısıtlama kaldırılacaktır. Bu süre geçtiğinde daha spesifik bir veri koruma bildirimi alacaksınız.

 

Genel bir kural olarak, size yapılacak bilgilendirme bilgi kısıtlamanın etkisini ortadan kaldırmayacaksa, kısıtlamanın başlıca nedenleri hakkında bilgilendirileceksiniz.

 

Kısıtlamanın kapsamı ile ilgili olarak EDPS'ye (Avrupa Veri Koruma Denetmeni) şikâyette bulunma hakkınız vardır.

 

 

9. Herhangi bir kişisel veri sorunuyla ilgili ihtilaf olması durumunda başvuru yapma hakkınız bulunmaktadır

 

Kişisel veri koruma konusunda herhangi bir ihtilaf olması durumunda, yukarıda belirtilen adresteki ve işlevsel posta kutusundaki (Madde 1) veri denetleyicisine başvurabilirsiniz.

 

Ayrıca, eacea-data-protection@ec.europa.eu. e-posta adresinden Avrupa Eğitim ve Kültür Yürütme Ajansı’nın (EACEA) Veri Koruma Görevlisi ile iletişime geçebilirsiniz.

 

İstediğiniz zaman, Avrupa Veri Koruma Denetmenine şikayette bulunabilirsiniz: https://edps.europa.eu/.

 


[i] (AB) 45/2001 Sayılı Yönetmeliği ve 1247/2002/EC Sayılı EEA ile ilgili Metne ilişkin Kararı yürürlükten kaldıran kişisel verilerin Birlik kurumları, organları, ofisleri ve ajansları tarafından işlenmesi ve bu tür verilerin serbest dolaşımıyla ilgili olarak gerçek kişilerin korunmasına ilişkin Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin 23 Ekim 2018 tarihli ve (AB) 2018/1725 sayılı Yönetmeliği OJ L 295, 21.11.2018, s. 39.