Skip to main content
European School Education Platform

School & System Development

I denna sektion visas Europeiska kommissionens prioriteringar för skolutbildning genom att aktuella resurser från hela plattformen sammanställs, och dessutom finns här verktyg för självbedömning.


För en förhandstitt på denna sektion, besök Temasidorna på School Education Gateway.

Updated on 08.06.22