Skip to main content
European School Education Platform
Expert article

STEAM för bättre resultat

I den här artikeln berättar Daithí Kearney om sin personliga resa som musiklärare och hur STEAM (naturkunskap, teknik, ingenjörsvetenskap, konst och matematik) har påverkat hans undervisningsmetoder.
Hands and musical notes
Image: Adobe Stock / ipopba

För nästan tio år sedan reste jag till Norge för att delta i ett intensivprogram inom Erasmus. Jag var inne på mitt andra år som musiklärare i Irland, och hade till uppgift att undervisa både teori och praktik. Jag var van vid att undervisa genom att presentera material till eleverna och sedan visa dem hur de skulle använda det. Mina elever hade erfarenhet av sina instrument sedan tidigare och all inlärning var inriktad på musiken. När det gäller att uppnå undervisningsresultat enligt önskemål så fungerade det.

 

I Norge fick jag arbeta tillsammans med kollegor från olika ämnen, olika institutioner och olika länder. Vi sammanfördes i ett ämnesövergripande klassrum där min undervisningsstil inte passade in. I vårt gemensamma utrymme var det många elever som inte spelade något instrument och det fanns inte heller någon färdig, ämnesspecifik läroplan. Det fanns inga konventionella betyg att utgå från och ibland tog det tid för eleverna att förstå mina instruktioner på engelska, med inslag av irländsk accent, eftersom de inte hade engelska som modersmål. Efter två veckor när vi hade lärt oss om oljeriggar, spökhistorier och fotografi skapade vi en föreställning tillsammans som förbättrade vår känsla för de kreativa möjligheterna hos varje deltagare och den inspiration som finns att få i världen runt omkring oss.

 

Musikläraren Estelle Jorgenson påminner oss om att eleverna själva är de som skapar förändringar i inlärningsprocessen och att vi som lärare finns där för att hjälpa dem. Vi behöver också hjälp på vägen, och genom att samarbeta med kollegor kan vi lära varandra ”hur” lika mycket som ”vad” vi ska göra i undervisningen. Genom att ta bort begränsningen av tänkandet till särskilda ämnen kan vi öppna för nya perspektiv och metoder som inkluderar, stimulerar och utmanar lärare och elever att utforska saker bortom ämnesområdena och skapa en större mening kring lärandet i upplevelsen. Detta underminerar inte ämnenas integritet och behovet av ämnesspecifikt lärande och forskning, men genom en mer flexibel och följsam struktur kan man använda kraften inom STEAM.

 

Min resa inom kreativt och estetiskt lärande ledde mig till STEAM. Som konstnär kunde jag inspireras av mitt intresse för vetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik, och genom kreativa och estetiska aktiviteter utveckla en större förståelse och uppskattning för begrepp och idéer som jag ofta var rädd för. Genom att sjunga och dansa om bin eller gravitation kunde jag stimulera ungdomarnas sinnen och de kunde utveckla känslomässiga och förkroppsligade kopplingar till olika ämnen. Kritiskt sett utvecklades min undervisning och mer utforskande metoder för olika ämnen kunde användas i ”mer konventionella” klassrum. Jag lärde mig mer om elevernas intressen och färdigheter utöver musiken.

 

Som konstnärer kan vi ofta förbises som en lyx av våra STEM-kollegor, som kanske gillar våra uppträdanden men inte försöker förstå dem eller ser vetenskapen, tekniken, ingenjörsvetenskapen och matematiken i våra verk. Som konstnärer strävar vi inte vara efter att utveckla vår förståelse för STEM utan visar också hur vi kan informera och inspirera människor inom dessa områden. Tillsammans kan vi utforska världens underverk runt omkring oss och ännu längre bort. Som lärare har möjligheten att utforska STEAM och att släppa resultaten lett till mer kreativa föreställningar som uppnår önskade undervisningsresultat och mycket mer.

 

 

Daithí Kearney är etnomusiker, geograf och konstnär men även lärare i musik, drama och turism. Han är även direktör för Creative Arts Research Centre vid Dundalk Institute of Technology. Han har deltagit i tre intensivprogram inom Erasmus: IP CREAL (2012–2015), SPACE (2016–2019) och NEXT STEP (2019–2022) där man har arbetat med STEAM-metoder för utbildning.

 

 

Additional information

 • Education type:
  School Education
 • Target audience:
  Head Teacher / Principal
  Student Teacher
  Teacher
  Teacher Educator
 • Target audience ISCED:
  Lower secondary education (ISCED 2)
  Upper secondary education (ISCED 3)

Tags

Arts
Science

School subjects

Art
Mathematics / Geometry
Music
Natural Sciences