Skip to main content
European School Education Platform
Interview

Education Talks: Hur blandat lärande och skolsamarbeten kan bidra till mer inkluderande skolor

I det här avsnittet av Education Talks, pratar vi med tre personer från arbetsgruppen för skolor i det europeiska området för utbildning. Följ med och lyssna på deras tankar om hur blandat lärande och samarbeten mellan skolan och lokalsamhället kan göra skolorna mer inkluderande.
Education Talks

Blandat lärande har blivit en väldigt viktig del av utbildningen under senare år. Till och med utbildningsministrarna antog en rekommendation från rådet om blandat lärande 2021. Blandat lärande kan innebära undervisning på olika platser eller en blandning av olika digitala och icke digitala verktyg. Tack vare allt detta, och genom betydelsen av blandat lärande, har vår arbetsgrupp för skolor undersökt hur vi alla kan främja blandat lärande, och särskilt som beslutsfattare.

 

Vad innebär inkluderande blandat lärande i praktiken?

 

Det finns i grunden tre olika sätt att förmedla upplevelsen. Vad som krävs för alla tre eftersom eleven lämnas ensam att hantera dessa erfarenheter på egen hand, det är en dialog för att skapa mening. Det som gör inlärning inkluderande är när lärandesituationen är så organiserad och strukturerad att alla elever aktivt kan delta på sin egen nivå, enligt sina egna intressen och får det stöd som de behöver för att kunna lära sig saker. Självklart skapar blandat lärande många möjligheter till blandning av dessa olika erfarenheter, så att lärandet kan utgå från många personers olika erfarenheter.

 

Hur kan utbildningsministrarna främja blandat lärande för inkludering?

 

Beslutsfattare, och särskilt ministerierna måste göra det möjligt för skolor och lärare att ha tillräckligt med utrymme i läroplanen för att använda blandat lärande. Flexibilitet i läroplanen är av största vikt och får inte begränsas för mycket. Lärarna behöver också vårt stöd för att använda enheter, men även utbildning för att kunna använda alla dessa digitala enheter och digitala verktyg. Det är som är väldigt viktigt är att det finns en plats där de kan utbyta erfarenheter. Skolor och lärare gör ett fantastiskt arbete och vi, beslutsfattarna, behöver göra det möjligt för dem att få tillgång till olika nationella eller europeiska plattformar för att kunna dela med sig av dessa erfarenheter.

 

Vi ser i Kroatien att skolor bygger upp enastående samarbeten med lokalsamhället. Våra skolor har till exempel ett gott samarbete med polisen. Det innebär att polisen kommer till skolan och berättar för förstaklassarna om trafikkulturen. De tar ut eleverna på gatorna, så att de får se hur trafiken fungerar. På det här sättet anser vi att skolorna bör vara öppna för lokalsamhället och att vi alla tillsammans bör göra det möjligt för våra elever att få den bästa möjliga utbildningen.

 

Hur kan skolledare stötta blandat lärande för inkludering?

 

Skolledare kan stötta blandat lärande för inkludering genom att ge lärarna tillräckligt med frihet så att kreativiteten kan flöda. Lärarna bör ses som proffs på att veta vad som är bäst för eleverna och hur inlärningsprocessen kan göras mer meningsfull för dem. Självklart behövs en rättslig ram som stöd. Estlands nationella läroplan till exempel, utgår från kompetenser, färdigheter och skolresultat.

 

Detta gör att lärarna kan blanda lärandet, eftersom det innebär att de nästan har helt fria händer för att bestämma hur inlärningsprocessen ska utformas så länge som eleverna uppnår lärandemålen. Friheten gör att de kan skapa nätverk och samarbeten, till exempel med arbetsgivare eller ideella organisationer, och bjuda in dem till klassrummet. De kan också ha lektionerna på andra platser, som i laboratorium, museum, parker, och skogar, ja var de vill så länge som eleverna uppnår lärandemålen.

 

En annan sak som skolledare kan göra är att underlätta samarbete mellan skolan och den privata sektorn. I Estland finns det en kultur med samarbeten mellan offentlig och privat sektor, mellan skolor och privata företag, som är djupt rotad i vårt samhälle.Men det viktigaste tror jag är att skapa en förtroendeingivande miljö och en samarbetskultur, så att blandat lärande faktiskt kan genomföras.

 

Additional information

 • Education type:
  School Education
 • Target audience:
  Government / policy maker
  Head Teacher / Principal
  Student Teacher
  Teacher
  Teacher Educator
 • Target audience ISCED:
  Primary education (ISCED 1)
  Lower secondary education (ISCED 2)
  Upper secondary education (ISCED 3)

Tags

Blended Learning
Inclusion
Policy development
School leadership