Skip to main content
European School Education Platform
EU-funded Teaching materials

StoryLogicNet: Gemensamt skrivande som främjar barnens läs- och skrivkunnighet på flera sätt

Syftet med det här projektet är att förbättra barns läs- och skrivkunnighet på flera sätt genom ett gemensamt skrivverktyg online. Metoden utvecklar viktiga ämnesövergripande färdigheter som läs- och skrivkunnighet, kreativitet och berättande.
StoryLogicNet logo
StoryLogicNet logo

Med det gemensamma skrivverktyget online från StoryLogicNet kan eleverna skapa berättelser tillsammans i formella, icke-formella och informella sammanhang. Verktyget riktar sig till barn i åldern 8–12 år och finns kostnadsfritt online. Syftet med det är att hjälpa barn att utveckla sin kompetens inom kommunikation, samarbete, gemensam kreativitet och kritiskt tänkande. Verktygen för StoryLogicNet innehåller aktiviteter och material för berättande och gemensamt skrivande, vilket underlättar användningen av metoden.

 

 • Publicerad av: StoryLogicNet
 • Ämnen: Läs- och skrivkunnighet på flera sätt, kreativt skrivande
 • År: 2018
 • Tillgängliga språk: Engelska, spanska, grekiska, polska, portugisiska, rumänska
 • Visa online

 

Additional information

 • Age from:
  8
 • Age to:
  12
 • Education type:
  School Education
 • Target audience:
  Student Teacher
  Teacher
 • Target audience ISCED:
  Primary education (ISCED 1)
  Lower secondary education (ISCED 2)

Tags

Language learning

Key competences

Literacy
Multilingual