Skip to main content
European School Education Platform

Synpunkter

Expertutlåtanden och undersökningar om skolutbildning

keywords and a handshake

Enkät om mentorsprogram i skolan

Mentorsverksamhet avser vanligtvis när en erfaren person, mentorn, hjälper en annan person, mentorseleven, att utveckla särskilda färdigheter och kunskaper som förbättrar mentorselevens yrkesmässiga och personliga utveckling. I skolan finns det mentorsverksamhet för eleverna, som vanligtvis fokuserar på deras utbildningsresultat samt socialt och emotionellt stöd. Det finns även mentorsverksamhet för lärarna, inom till exempel den grundläggande utbildningen eller fortbildningsprogram.
Professional development
a school boy meeting a firefighter

Skapa nätverk mellan skolor och omgivningen för att förbättra utbildningen

Arbetet med att förbättra skolorna pågår hela tiden med hjälp av olika utbildningsaktörer. I den här artikeln reflekterar José Luís Muñoz Moreno från Autonomous University of Barcelona kring vikten av samarbete mellan skolor och samhälle i processen.
School partnerships and networks
Interview visual - Paul Downes

Utbildningssamtal: vägar till en framgångsrik skolgång

Professor Paul Downes, chef för Educational Disadvantage Centre vid Institute of Education i Dublin City University, delgav oss nyligen sina tankar om Europeiska kommissionens nya förslag till rådets rekommendation om vägar till en framgångsrik skolgång. I dokumentet beskrivs politiska åtgärder för att hantera förtida avhopp från skolan och underprestation i grundläggande färdigheter.
Inclusion
Policy development
Tackling early school leaving
Well-being
young girls holding hands

Socialt och emotionellt lärande för psykisk hälsa och välbefinnande

Pandemins psykologiska effekter har lyft fram behovet av ett mer omsorgsfullt och engagerande utbildningssystem som stöttar de sociala och emotionella behoven hos barn och ungdomar. I den här artikeln förklarar Carmen Cefai från University of Malta hur man kan arbeta med de här frågorna.
Social skills
Well-being
A teacher and a special needs pupil with a magnifying glass

Inkluderande undervisning eller specialundervisning? Aktuella trender och synpunkter i Europa

Att utveckla ett mer inkluderande utbildningssystem ses alltmer som en nödvändighet, men också som en stor utmaning i hela Europa. I dagens syn på inkluderande undervisning ses den som en "organisatorisk grundprincip" som ligger till grund för skolans strukturer och processer. Inkluderande undervisning ger alla elever lika möjligheter till lärande i linje med en rättighetsbaserad strategi för utbildning (Europeiska byrån, 2018a).
Inclusion
Special needs education
Hands and musical notes

STEAM för bättre resultat

I den här artikeln berättar Daithí Kearney om sin personliga resa som musiklärare och hur STEAM (naturkunskap, teknik, ingenjörsvetenskap, konst och matematik) har påverkat hans undervisningsmetoder.
Arts