Skip to main content
European School Education Platform

Senaste

Nyheter och evenemang om politik och åtgärder för skolan i Europa

A teacher and pupils using a drone

Resultat från lärarundersökningen om artificiell intelligens hjälper Europeiska kommissionen att utarbeta etiska riktlinjer

Resultaten från en nyligen genomförd undersökning visar att yrkesaktiva lärare har ett större intresse (82 %) för artificiell intelligens (AI) och data inom utbildningen än andra utbildningsaktörer. Resultaten visar emellertid också att nästan inga av lärarna har något att säga till om vid val av AI och verktyg för data eller deras användning inom utbildningen.
Digital tools
Policy development
peace poster children handprints

Europa behöver fredsutbildning – fredsutbildning behöver Europa

Det går att lära människor att hantera konflikter på ett konstruktivt sätt, att minska våldshandlingar. Genom att engagera alla går det att säkerställa en fredligare framtid. De som stödjer utbildning för fred har åtagit sig att stödja alla användbara och nöd-vändiga lärprocesser som stärker målen. I denna artikel berättar professor Uli Jäger och dr Nicole Rieber från Berghof Foundation mer om fredsutbildning i Europa.
European Commission Education Summit 2022 (banner)

Fokus på Pathways to School Success vid det femte toppmötet för europeisk utbildning

Det femte toppmötet för europeisk utbildning, som hölls den 1 december 2022, var en möjlighet för ungdomsrepresentanter och personer från utbildningssektorn i hela Europeiska unionen (EU) att sammanstråla, analysera tidigare resultat och identifiera framtida steg för att hantera aktuella utbildningsmässiga utmaningar.
Events
Well-being
Annual Theme

Prioriterad grupp om 2022 års eTwinning-tema ”Vår framtid – vackert, hållbart, tillsammans: Skolor och Bauhausinitiativet”.

Sedan april 2022 har gruppen erbjudit möjligheter till fortbildning och undervisnings- och lärresurser för medlemmar i eTwinning-gemenskapen för att undersöka temat ”Skolor och Bauhausinitiativet”. Målet var att hitta sätt att göra framtida platser för lärande vackrare, mer hållbara och mer inkluderande.
Classroom management
Inclusion
Professional development
eTwinning Schools Annual Conference

Sammanfattande artikel om årskonferensen

På årskonferensen för eTwinning-skolor som ägde rum den 7–9 december fick deltagarna en titt på de inkluderande och innovativa metoderna i eTwinning-skolor.
Cultural diversity
Digital tools
Professional development
eTwinning Ukrainian Group Activities

eTwinning community rallies around Ukrainian teachers and students

Det pågående kriget i Ukraina och den hårda verklighet som det har medfört för människorna i Ukraina har vållat sorg i hela världen. eTwinning-gemenskapen har svarat med solidaritet för att visa ukrainska elever, föräldrar och lärare att situationen i Ukraina berör oss alla och att vi verkar för ett slut på konflikten.
Cultural diversity
Cultural heritage
Inclusion
Well-being