Skip to main content
European School Education Platform

Research

Stödja och visa forskning på lokal nivå

Children painting with water colours

Bildkonst i undervisningen i engelska som främmande språk: Aktionsforskning i liten skala på låg- och mellanstadiet i Grekland

I den här artikeln presenteras en aktionsforskningsstudie för att undersöka hur lärandet i engelska som främmande språk kan stärkas på låg- och mellanstadiet i Grekland, vilket slags pedagogiska metoder som kan främja elevernas engagemang och deltagande på lektionerna i engelska som främmande språk och hur integrationen av bildkonst kan utveckla undervisningsmetoderna.
Arts
Language learning
Pupils using laptops together

IKT i den digitala omställningen av utbildning i skolor i södra Spanien mot bakgrund av lärandet efter pandemin

Syftet med den här studien är att analysera uppfattningen om digital omställning i postpandemisk utbildning i skolor i södra Spanien. För att göra detta fokuserar studien på frågor som rör genomförandet av ett skolprogram för digital omställning (#TDE). Studien fokuserar på elever, lärare, skolledningsteam, familjer och andra intressenter i 12 skolor från förskola till grundskola, och på gymnasienivå.
Digital tools
Online learning
science lesson

Handledning i de bästa tillvägagångssätten för STEAM-metodik i eTwinning-projekt för framtida lärare.

STEAM (vetenskap, teknik, konstruktion, estetiska ämnen och matematik) är en alltmer populär tvärvetenskaplig metod för lärande där eleven blir en skapare av kunskap, inte bara en återgivare. Eftersom denna utbildningsmodell saknar en väl beskriven metodologisk ram kan lärare, särskilt de med mindre erfarenhet, stöta på svårigheter vid genomförandet.