Skip to main content
European School Education Platform

Publikationer

Rapporter och undersökningar om utbildningspolitik på europeisk och nationell nivå

Publication cover image (European Commission)

Utbildning och mångfald inom HBTQI

De pedagogiska utmaningarna i samband med att skapa trygga lärmiljöer för HBTQI-ungdomar kan vara många. Rapporten lyfter fram de bästa metoderna för utbildning om sexuell mångfald inom EU och tar upp viktiga myter och missuppfattningar om HBTQI-personer.
Inclusion
Well-being
two children programming a robot

Främja barns grundläggande rättigheter i den artificiella intelligensens tidsålder

Barn och ungdomar använder sociala medier, plattformar som rekommenderar musik och intelligenta undervisningssystem dagligen. Mot bakgrund av detta genomför forskarna nu undersökningar för att se hur sociala robotar kan användas för att förbättra utbildningen i framtiden. En del som programmen har gemensamt är att de alla baseras på tekniker med artificiell intelligens (AI).
Digital tools
Policy development
Publication cover image (European Commission)

Get inspired! Culture: a driver for health and well-being in the EU 

I den här broschyren samlar man exempel på god praxis inom olika EU-finansierade projekt, nämligen Creative Europe, Erasmus+. Horisont 2020 och Horisont Europa. Genom projekten tydliggörs vilken kraft som finns i kultur och konst, och hur hälsa och välbefinnande kan förbättras genom ämnesövergripande arbete.
Cultural diversity
Social skills
Well-being
OECD publication

Stöd för socialt och emotionellt välbefinnande för flyktingelever från Ukraina i deras värdländer 

Den ryska invasionen av Ukraina har lett till den största tvångsförflyttningskrisen i nutid, där många av de som flyr är barn och ungdomar. Skolorna har en viktig roll i att hantera flyktingelevernas behov och att främja deras sociala och emotionella utveckling och välbefinnande. Detta är en viktig del för att kunna inkludera dem i utbildningen och i samhället som helhet. 
Inclusion
Migrant students
Well-being
European Nature Protection Toolkit

Verktygslåda för europeiskt naturskydd

Europeiska kommissionen har tagit fram en verktygslåda för biologisk mångfald för lärare som undervisar elever i åldern 13-16 år.
Publication cover image (European Commission)

Att investera i utbildning i ett EU efter Covid

COVID-19-pandemin har skapat stora möjligheter att investera inom utbildningssektorn. I den här rapporten undersöks hur EU:s medlemsstater har anpassat sina satsningar inom utbildning till pandemin.
Funding and resources