Skip to main content
European School Education Platform
EU publication

Att investera i utbildning i ett EU efter Covid

COVID-19-pandemin har skapat stora möjligheter att investera inom utbildningssektorn. I den här rapporten undersöks hur EU:s medlemsstater har anpassat sina satsningar inom utbildning till pandemin.
Publication cover image (European Commission)
Publication cover image (European Commission)

Förutom att analysera medlemsstaternas hantering av COVID-19-pandemin i förhållande till deras investeringar på utbildningsområdet, dras i denna rapport även paralleller till den tidigare finansiella och ekonomiska krisen i slutet av 2000-talet. Man undersöker investeringsmönster inom utbildningssektorn och lyfter fram viktiga likheter och skillnader. I rapporten konstateras att det kommer att vara viktigt att upprätthålla högkvalitativa investeringar inom utbildningssektorn för att förbättra den framtida ekonomiska tillväxten i EU.

 

 • Tillgängliga språk: EN

 

Further reading

Additional information

 • Evidence:
  N/A
 • Funding source:
  European Commission
 • Intervention level:
  N/A
 • Intervention intensity:
  N/A
 • Published by:
  European Commission 
 • Target audience:
  Government / policy maker
  Other
  Researcher
 • Year of publication:
  2022

Tags

Funding and resources

Key competences

Digital