Skip to main content
European School Education Platform
EU publication

Utbildning och mångfald inom HBTQI

De pedagogiska utmaningarna i samband med att skapa trygga lärmiljöer för HBTQI-ungdomar kan vara många. Rapporten lyfter fram de bästa metoderna för utbildning om sexuell mångfald inom EU och tar upp viktiga myter och missuppfattningar om HBTQI-personer.
Publication cover image (European Commission)

I publikationen presenteras Europeiska kommissionens och andra internationella organisationers arbete för att ta itu med diskriminering av HBTQI-personer, samt grundläggande forskning och resultat. Den innehåller nyckelbudskap och rekommendationer som ska genomföras på nationell nivå, skolnivå, läroplan- och samhällsnivå för att främja inkludering av HBTQI-personer.

 

 

Detta tematiska faktablad har tagits fram av ET 2020 Working Group för Främjande av gemensamma värderingar och inkluderande utbildning.

 

 

Additional information

 • Evidence:
  N/A
 • Funding source:
   European Commission
 • Intervention level:
  N/A
 • Intervention intensity:
  N/A
 • Published by:
   European Commission
 • Target audience:
  Head Teacher / Principal
  Parent / Guardian
  School Psychologist
  Student Teacher
  Teacher
  Teacher Educator
 • Year of publication:
  2021

Tags

Inclusion
Well-being