Skip to main content
European School Education Platform

Praxis

En samling med inspirerande metoder från projekt, skolor och klassrum i Europa 

General visual - Practice video

Stöd till nyanlända flyktingelever

Under 2022, fick skola nummer 361 i polska Warszawa ta emot många flyktingelever från Ukraina. I den här filmen får vi höra hur skolan välkomnar dessa elever och hur de hjälper dem att lära sig polska, samarbeta med sina nya klasskompisar och, viktigast av allt, att känna sig trygga.
Inclusion
Language learning
Migrant students
Group of students discussing

Skäl till att använda socialt och emotionellt lärande

Socialt och emotionellt lärande är en utbildningsmetod som syftar till att utveckla elevernas sociala och emotionella intelligens genom en integrerad metod som omfattar hela skolan.
Social skills
Well-being
teacher explaining robotics to students

Öka elevernas engagemang inom STEAM-undervisningen

STEAM är en integrerad inlärningsmetod där konst kombineras med STEM (naturkunskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik) och används som en startpunkt för att vägleda eleverna genom frågor, kreativitet och problemlösning. Den här ämnesövergripande metoden främjar könsinkluderat lärande genom att uppmuntra flickor att utforska vetenskapliga ämnen och samtidigt göra konsten mer lockande för pojkar.
hands together

Projekt som uppmuntrar till flerspråkighet i klassrummet

Den pågående krisen i Ukraina har inneburit att mångfald i klassrummen och stöd till flerspråkig pedagogik och undervisning hamnat i centrum. Hur ska lärare hantera en större kulturell mångfald i klassrummet och samtidigt se till att barnen får lika utbildningsmöjligheter? I den här artikeln tittar vi på olika projekt i Europa som syftar till att främja inkluderingen av barn med olika modersmål i klassrummet.
Inclusion
Language learning

Projects encouraging multilingualism in the classroom

Given the current crisis in Ukraine, diversity in classroom settings and supporting multilingual pedagogies and teaching practices have been brought into the spotlight. How can educators manage a more culturally diverse classroom and ensure all children receive an equal education? In this article, we explore projects across Europe aimed at supporting inclusion in the classroom of children with different home languages.

Aktionsforskningsprojekt som gör skillnad

Aktionsforskning gör det möjligt för lärare att hela tiden bedöma och förbättra sina metoder genom undersökningar och reflektion. De följande projekten visar hur aktionsforskning kan vara till nytta i klassrummet.
Media literacy
Language learning
Cultural diversity

Vad som fungerar för att välkomna flyktingar i klassrum i Europa

I ett ökande antal klassrum i Europa välkomnas ukrainska familjer och deras barn vilket innebär större kulturell och pedagogisk mångfald i våra skolor. I Europeiska verktygslådan för skolor finns ett noggrant utvalt antal resurser för lärare, yrkesverksamma, administratörer, familjer och beslutsfattare med effektiva metoder för inkluderande utbildning för flyktingar och migranter.
Migrant students
Cultural diversity