Skip to main content
European School Education Platform
Practice video

Stöd till nyanlända flyktingelever

Under 2022, fick skola nummer 361 i polska Warszawa ta emot många flyktingelever från Ukraina. I den här filmen får vi höra hur skolan välkomnar dessa elever och hur de hjälper dem att lära sig polska, samarbeta med sina nya klasskompisar och, viktigast av allt, att känna sig trygga.
General visual - Practice video

 

Skolan, nummer 361 i Warszawa, är en av stadens nyaste skolor. Under de senaste sex månaderna har skolan troligen tagit emot det största antalet ukrainska flyktingar från olika delar av det krigsdrabbade landet.  Före lovet tog vi emot mer än 200 elever som var på flykt från dessa krigsområden. Vår tanke under de första månaderna var att få dem i säkerhet, och skapa en trygg plats att vara på, inte främst för att lära sig saker, utan helt enkelt för att de skulle överleva. Efter lovet har situationen ändrats drastiskt. Det har visat sig att 80 % av eleverna beslutat sig för att stanna i Polen i månader, kanske i flera år.

 

Nu arbetar vi på ett helt annorlunda sätt. Det handlar inte bara om trygghet, utan även om integration i det polska utbildningssystemet. Vi kom fram till olika idéer för att ge eleverna en bra inlärningsprocess. En av idéerna var att ha förberedande lektioner, där eleverna får grundläggande kunskaper i polska, som är en grundläggande nivå i vårt utbildningssystem.

 

Även om det är ovärderligt att ha en person som hjälper till med kulturen i början, behöver man i klassen hitta ett tillfälle då det är ”tillräckligt”, så att den här personen kan flyttas en bit bort från det direkta arbetet i klassrummet till andra uppgifter så att barnen på ett naturligt sätt ska kunna använda det polska språket.

Vi vill inte alls försöka avskärma barnen från deras kultur, tradition och historia. Det är verkligen inte vår avsikt. Barn som placeras i vanliga klasser, vi har även sådana barn, de har helt klart lärt sig polska bättre, eftersom de flesta av dem gick i förberedande klass förra året. I slutet av året rekommenderade ett antal lärare att dessa elever skulle placeras i vanliga klasser, eftersom deras förmåga att använda polskan redan var tillräckligt bra och vi anser att de anpassade sig väldigt bra till klasserna, och klarar sig bra där. En annan idé är att placera enskilda personer i polska klasser. Med det stora antalet som vi tagit emot handlar det om dussintals elever, och det är därför omöjligt.  Därför har vi infört en helt ny idé med mångkulturella klasser. Det är klasser som till 30–50 procent består av ukrainska elever, och idén visade sig bli en fullständig revolution.

 

Det visade sig att eleverna i dessa klasser kan kommunicera på polska, engelska och ukrainska, och de integreras inte bara i det polska utbildningssystemet, utan de tar med sig något annat in i det polska systemet. Vi integrerar alltså inte bara eleverna i systemet, utan vi integreras, vi integreras fullt ut med dem. Vi skapar ett nytt utbildningssystem, ett gemensamt polskt och ukrainskt utbildningssystem. Utöver de vanliga utbildningsaktiviteterna där dessa barn deltar, är det enligt vår mening oerhört viktigt att de som behöver extra hjälp får stöd i form av undervisning utanför skoltid. Ibland handlar det om extra lektioner i polska, eftersom alla elever som är på flykt har lagstadgad rätt till sådana lektioner, dvs. två timmar i veckan med extra lektioner i polska. Detta är också en annan aspekt av att hjälpa barn från Ukraina att skapa band till polska barn så att de kan känna sig trygga här. De kan då börja se den här skolan som ett andra hem. Det kanske är väl stora ord, men vi hoppas att de ska känna sig trygga här, och vara förvissade om att de kan lita på att de får all hjälp de behöver.

 

Additional information

 • Education type:
  School Education
 • Evidence:
  N/A
 • Funding source:
  N/a
 • Intervention level:
  N/A
 • Intervention intensity:
  N/A
 • Participating countries:
  Poland
  Ukraine
 • Target audience:
  Government / policy maker
  Head Teacher / Principal
  Student Teacher
  Teacher
  Teacher Educator
 • Target audience ISCED:
  Primary education (ISCED 1)
  Lower secondary education (ISCED 2)
  Upper secondary education (ISCED 3)

Tags

Inclusion
Language learning
Migrant students

Key competences

Citizenship
Cultural awareness and expression
Multilingual
Personal, social and learning to learn
Social and learning