Skip to main content
European School Education Platform
Practice article

2022 års mottagare av det europeiska priset för innovativ undervisning

Det europeiska priset för innovativ undervisning lanserades av Europeiska kommissionen 2021 för att lyfta fram framstegen hos lärare och i skolor.
teacher and students in science class
European Commission

Genom det årliga initiativet uppmärksammas enastående undervisnings- och inlärningsverksamhet inom programmen i Erasmus+. Priserna delas ut i fyra kategorier: förskoleverksamhet och barnomsorg, primärutbildning, sekundärutbildning och yrkesförberedande utbildning.

 

De nationella programkontoren för Erasmus+ ansvarar för att välja ut de vinnande projekten, och i år är det totalt 98 projekt från de fyra kategorierna som lyfts fram. Den europeiska prisutdelningsceremonin kommer att hållas den 25 oktober 2022.

 

Temat för årets europeiska pris för innovativ undervisning är ”gemensamt lärande som främjar kreativitet och hållbarhet”. Det är kopplat till kommissionens Bauhausinitiativ, som uppmanar oss att förändra våra livsmiljöer med hjälp av kreativitet, inkludering och hållbarhet. De vinnande projekten som presenteras här nedan berör ett av dessa tre ämnen.

 

Kreativitet

 

I projektet Everyday Creativity, som leddes av Fundatia Centrul Educational Spektrum i Rumänien, användes finska utbildningsmodeller för att främja kreativitet och innovation i undervisningen i deltagande länder. Efter utbildning på plats i Finland gjordes klassrummen om för att skapa en välkomnande och användarvänlig inlärningsmiljö. Lärarna använde sig av ämnesövergripande metoder för att inspirera till kreativitet och de delade med sig av bästa praxis till varandra. I projektet skapades en lärarhandbok med resurser som undervisningsmaterial och verktyg för självbedömning.

 

I projektet Young Talents sammanfördes studenter inom företagande samt konst- och inredningsdesign i yrkesskolor i syfte att tillsammans skapa nya mångkulturella varumärken. Eleverna från Finland, Spanien och Nederländerna stöttades av lärare och entreprenörer för att genomföra sina projekt med hjälp av en ämnesövergripande metod. De skapade sex företag i blandade grupper, utvecklade sina varumärken och sålde sina produkter både i butiker och i e-handeln.

 

Inkludering

 

Projektet Bridge of Encounter and Understanding var ett samarbete mellan missgynnade ungdomar från två partnerskolor i Tyskland och Spanien. Syftet med projektet var att få elever från yrkesutbildningar med inlärningssvårigheter att delta i ett praktiskt projekt – att bygga ett monument som visar engagemanget från de båda skolorna i sitt samarbete. Genom projektet förbättrades elevernas anställningsbarhet, samtidigt som de förbättrade sina tekniska kunskaper och stärkte den interkulturella kompetensen. Lärarna samarbetade över gränserna och använde en integrerad ämnesövergripande metod där matematik, vetenskap, samhällskunskap, konst, språk och historia ingick i samma projekt.

 

I projektet FARMID ville man främja och utveckla kunskap och riktlinjer kring att anställa personer med lindrig intellektuell funktionsnedsättning på gårdar i Slovenien samt i partnerländerna Österrike, Italien, Belgien och Spanien. Människor med lindrig intellektuell funktionsnedsättning missgynnas ofta och får lägre utbildningsnivå, vilket kan påverka deras möjligheter till anställning negativt. Genom FARMID främjas social inkludering samtidigt som man lyfter fram fördelen med att jobba på gårdar för personer med lindrig intellektuell funktionsnedsättning. Projektet har hjälpt flera människor med lindrig intellektuell funktionsnedsättning att hitta jordbruksrelaterade jobb. I projektet utvecklade man även ett utbildningsprogram för att hjälpa jordbrukare med de färdigheter, kunskaper och kompetenser som krävs för att anställa personer med lindrig intellektuell funktionsnedsättning.

 

Hållbarhet

 

I projektet Hob’s Adventure genomfördes insatser för biologisk mångfald där lärare och experter från Estland, Lettland, Island och Slovenien fördes samman för att skapa innovativt undervisningsmaterial om biologisk mångfald i den digitala tidsåldern. De fokuserade på de bästa metoderna för att skapa detta material, med hjälp av praktiska, aktiva och frågebaserade metoder. Resultatet av projektet blev en handbok med lektionsplaneringar, projekt och övningar för elever i åldern 5–9 år. Verktygen kan anpassas till olika miljömässiga och utbildningsmässiga nivåer och uppmuntrar till an aktiv inlärning både inomhus och utomhus.

 

Lärarna vid grundskolan Sint-Paulus i Belgien inspirerades till att förvandla sin skolgård i betong till en klimatanpassad skolgård och utomhusklassrum genom programmet i Erasmus+. Mer än 40 träd och 160 inhemska buskar planterades. Dessutom tog man in hönor och bin och installerade en uppsamlingsbassäng för regnvatten under skolgården. Genom projektet främjas elevernas välbefinnande och det har bidragit till att förnya undervisningen, eftersom lärarna kan använda sig av utomhusklassrummen för att integrera STEAM (naturkunskap, teknik, ingenjörsvetenskap, konst och matematik) med ämnen som för klimatförändringar i läroplanen.

 

Additional information

 • Evidence:
  N/A
 • Funding source:
  Erasmus+
 • Intervention level:
  N/A
 • Intervention intensity:
  N/A
 • Participating countries:
  Belgium
  Estonia
  Finland
  Germany
  Iceland
  Latvia
  Netherlands
  Romania
  Slovenia
  Spain
 • Target audience ISCED:
  Primary education (ISCED 1)
  Lower secondary education (ISCED 2)
  Upper secondary education (ISCED 3)
  Post-secondary non-tertiary education (ISCED 4)

Tags

Disadvantaged learners
Inclusion
Learning space
Non-formal learning