Skip to main content
European School Education Platform
News item

Girls Go Circular: att uppmuntra tjejer inom naturvetenskap och teknik

Girls Go Circular är ett kostnadsfritt onlineprogram som syftar till att hjälpa minst 40 000 skolflickor i åldrarna 14-19 år att förbättra sina digitala färdigheter och kunskaper inom entreprenörskap fram till 2027.
young girl
Adobe Stock / metamorworks

Projektet är en del av Europeiska kommissionens European Digital Education Action Plan, och syftar till att minska klyftan mellan könen inom den digitala sektorn och företagssektorn i Europa.

 

Projektet Circular Learning Space (CLS) är en onlineplattform som innehåller moduler med fokus på cirkulär ekonomi inom områden som metaller, plast, hållbart mode och elektroniska produkter. Modulerna utmanar eleverna att använda digitala verktyg för att slutföra uppgifterna. Fokuseringen på den cirkulära ekonomin ger eleverna möjlighet att bli aktörer för förändring i den socio-ekologiska övergången.

 

Över 14 000 elever och lärare har deltagit i programmet sedan det lanserades 2020. Programmet finns för närvarande på 12 europeiska språk och kommer att bli tillgängligt på ytterligare 12 EU-språk under de kommande två åren.

Varför är detta viktigt?

 

Enligt kommissionens Women in Digital Scoreboard 2021 utgör kvinnor endast en tredjedel av de som har en examen inom STEM-ämnena och 19 % av IKT-specialisterna (informations- och kommunikationsteknik). Att bryta könsstereotyper och öka medvetenheten om de möjligheter som STEM-ämnena erbjuder är avgörande för att ändra den nuvarande uppfattningen om den digitala industrin och STEM-ämnena bland flickor och unga kvinnor.

Vad får lärarna ut av det?

 

Med hjälp av Girls Go Circular kan du:

 • bidra till EU:s jämställdhetspolitiska mål genom att ge flickor kompetens inom digital teknik och entreprenörskap;
 • hjälpa dina elever att förstå STEM-ämnenas viktiga roll när det gäller att ta itu med utmaningar inom hållbarhetsområdet;
 • diskutera jämställdhet med eleverna och hjälpa dem att förstå hur viktigt det är att minska klyftan mellan könen.

 

Här kan du se ett uttalande av en lärare:

 

 

 

Hur ansluter man sig?

CLS är ett verktyg med öppen källkod - vem som helst kan skapa ett konto och börja lära sig. Du kan läsa practical teacher guidebook för mer information om hur du kan delta.

 

Additional information

 • Education type:
  School Education
 • Target audience:
  Government / policy maker
  Head Teacher / Principal
  ICT Coordinator
  Student Teacher
  Teacher
  Teacher Educator
 • Target audience ISCED:
  Primary education (ISCED 1)
  Lower secondary education (ISCED 2)
  Upper secondary education (ISCED 3)

Tags

Digital competence
Digital tools
Science

School subjects

Mathematics / Geometry
Natural Sciences
Physics

Key competences

Digital
Maths and science