Skip to main content
European School Education Platform
News item

Entreprenörskompetens: så ett frö till kreativitet och innovation i europeiska ungdomars medvetande

Inte alla kommer att bli egenföretagare men det är viktig att se till att skolor i Europa utvecklar och främjar entreprenörskompetensen. Här får du veta varför!
students planning together
Adobe Stock/halfpoint

Entreprenörskap som en färdighet för livet 

Vi sätter alla värde på kreativitet, kritiskt tänkande och problemlösning samt ihärdighet och initiativtagande – allt detta är viktiga byggstenar i innovativa synsätt. Entreprenörskap, som en av Europeiska kommissionens nyckelkompetenser för livslångt lärande, omfattar alla dessa kvaliteter och många fler. Den består av olika kunskaper, färdigheter och inställningar som kan tillämpas inom utbildning och i yrkesliv och privatliv, såsom förklaras i EntreComp Framework.

 

Entreprenörskap i skolor

 

Resultaten i en undersökning (2022) visar att kompetens inom innovation och entreprenörskap integreras i skolans läroplan främst som ämnesövergripande tema (55%) och som ett enskilt ämne (36%). Nästan 80% uppgav att båda kompetenserna bör lyftas fram ytterligare på skolnivå. Aktiviteter utanför skoltid där eleverna fick arbeta med lokalsamhället eller företag, innovationslabb där eleverna fick delta i forskningsprojekt och internationella projekt ansågs vara de bästa sätten att lära ut dessa kompetenser.

 

 

Exempel på projekt för god praxis som främjar entreprenörskap

 

EnterSchoolMinds syftade till att ge elever färdigheter för ett entreprenöriellt synsätt med inriktning på lärare, elever och föräldrar. Projektresultaten omfattar certifieringssystem, utbildningsmaterial och verktygslådor.

 

I Network of Entrepreneurial Schools (NES) utarbetades bland annat en omfattande broschyr med resurser och verktyg för låg- och mellanstadieskolor.

 

I projektet KidVenture skapades ett lärande dataspel där barn kan lära sig om entreprenörskap.

 

Ytterligare resurser

 

Additional information

 • Education type:
  School Education
 • Target audience:
  Head Teacher / Principal
  Student Teacher
  Teacher
  Teacher Educator
 • Target audience ISCED:
  Primary education (ISCED 1)
  Lower secondary education (ISCED 2)
  Upper secondary education (ISCED 3)

Tags

Digital tools
Entrepreneurship

Key competences

Digital
Entrepreneurship
Personal, social and learning to learn