Skip to main content
European School Education Platform
News item

Prisutdelning eTwinnings europeiska pris 2022

Efter öppningsanförande och huvudtalare under den första dagen av den årliga eTwinning-konferensen var det äntligen dags att fokusera på framgångarna för eTwinning-gemenskapens ryggrad: lärare och elever.
eTwinning Prizes 2022

Prisutdelningen där vi hyllar vinnare och andrapristagare i eTwinnings sex kategorier leddes av Irene Pateraki. Cecile Le Clerq, eTwinning-expert, Michael Teutsch, enhetschef för GD EAC och Florence Mondin, enhetschef för GD EACEA fanns också med för att dela ut priser till vinnarna och gratulera dem för deras enastående arbete. Alla värdarna betonade hur imponerade de var av sättet som vinnarna sätter eleverna i centrum för inlärningsprocessen.

 

De noterade även hur lärarna prioriterade viktiga frågor som klimatförändringarna och desinformation när de valde ut sina projektaktiviteter. När Florence Mondin delade ut andrapriset till ålderskategorin 12–15 år konstaterade hon att ”vi har sett ömsesidig respekt, förståelse och samarbete; det är exakt detta som eTwinning-projekten ska användas till.” 

 

Ålderskategorin 0–6 år:
Vinnare – STEAM Preschool Academy: i det vinnande projektet ingick lärare och elever från Estland, Grekland, Slovakien, Spanien och Turkiet. ”I vårt projekt fick eleverna skapa sagor tillsammans med andra barn. Vi skrev berättelserna tillsammans och sedan programmerade vi robotarna”, berättade läraren Jelena Ratiik från Estland. Eleverna berättade även att de tyckte att det var roligt att arbeta med elever från andra länder. En elev från Estland berättade att han lärde sig att ”bli vän med vännerna”. 

 


Andra plats – Engineers of the Ecosystem: I projektet Engineers of the Ecosystem deltog lärare och elever från Polen, Turkiet och Spanien för att lära eleverna om ”teknik i harmoni med naturen”. I projektet arbetade man bland annat med att skapa bon till djuren, och eleverna fick även skapa egna ekologiska hus. Ayfer Ekiz, lärare från Turkiet, berättar att projektet fick eleverna att ”arbeta tillsammans mot ett gemensamt mål samtidigt som de lärde sig om olika länder”.

 


Ålderskategorin 7–11 år:
Vinnare – eTwinners as Pros: I det här projektet med lärare och elever från Kroatien, Grekland och Spanien var syftet att visa olika karriärmöjligheter för eleverna. Sara, en eTwinning-elev från Kroatien, konstaterade att ”på eTwinning-lektionen träffade jag nya människor från andra länder.” Även mediekompetens var en viktig del av projektet. Eleverna fick förbereda lektioner tillsammans på temat hur man är en bra digital medborgare. 

 

 

Andra plats – Around the World with Friends: I det här projektet fick elever från Polen och Spanien lära sig om IKT och engelska med hjälp av Jules Vernes bok ”Jorden runt på 80 dagar”. Under tiden som eleverna läste boken förbättrade de inte bara sina kunskaper i engelska, utan lärde sig även geografi och fakta om nya länder. Aimar, en av eleverna från Spanien, sa efter att ha samarbetat med elever från andra länder att ”vi har lärt oss om deras seder och kultur, och vi har även lärt oss att respektera skillnaderna”. 

 


Ålderskategorin 12–15 år: 
Vinnare – The ”DISCONNECT”: I det vinnande projektet deltog lärare och elever från Georgien, Spanien, Tyskland och Italien. Eleverna fick läsa och analysera boken ”Koppla ner” av Keren David. Eleverna skrev sedan i forum för att underlätta diskussionen om händelserna i varje kapitel. Eleverna berättar att en av de viktigaste sakerna som de lärde sig var att ”vara öppna och se andra synvinklar”. 

 


Andra plats – On The Edge: I det här projektet där lärare och elever från Finland, Grekland, Polen, Portugal och Rumänien deltog, var syftet att binda samman lärandet med verkligheten. I projektet arbetade eleverna i internationella grupper med experiment och lyssnade på föreläsningar med experter. En elev berättade att skillnaden mellan ett vanligt klassrum och ett eTwinning-klassrum är ”samarbetet mellan eleverna och läraren”. 

 


Ålderskategorin 16–19 år:
Vinnare - eTw T-R-A-I-N: Elever från Österrike, Kroatien, Tjeckien, Grekland, Ungern, Italien, Polen och Spanien deltog i projektet och reste med ett eTw-tåg i Europa. Eleverna delades in i internationella grupper med 10 personer i varje grupp som fokuserade på olika ämnen. Utöver att spela spel fick eleverna även delta i utmaningar, som att skapa en detektor för falska nyheter. ”Det var ett samarbetsprojekt eftersom vi fick diskutera synpunkter med andra elever”, berättade Aniara, elev från Spanien. 

 


Andra plats – A Speech Which can Reach: I projektet deltog elever från Kroatien, Italien, Slovakien och Turkiet. Projektets syfte var att förbättra elevernas kunskaper i engelska och diskussionsteknik. Eleverna fick själva välja diskussionsämne och förberedde dem sedan tillsammans. De forskade och faktakontrollerade källorna. Eleverna berättade att de genom projektet inte bara värdesatte förståelsen av skillnaderna mellan olika kulturer, utan även ”likheterna mellan oss, som värderingar och tankar om demokrati”. 

 


Yrkesutbildning: 
Vinnare – Solutions Against Greenhouse Effect (SAGE): Det tvååriga projektet inom Erasmus+ med elever och lärare från Frankrike och Slovenien var inriktat på att förstå orsaker och konsekvenser bakom växthuseffekten. De fick till exempel undersöka fakta om väderförändringar i sina hemländer. Sedan arbetade de i grupper för att undersöka möjliga lösningar på den globala uppvärmningen. Projektet avslutades med att eleverna fick bygga egna växthus. 

 

 

Grattis till alla pristagare! Genom dessa projekt blir det tydligt hur eTwinning förbereder elever för de utmaningar som de kommer att ställas inför i framtiden.


”Man måste komma ihåg att vad som är viktigare och mer värdefullt i eTwinning är den stora möjligheten för eleverna att möta och dela europeiska värderingar samt att samarbeta och skapa gemensamma resultat med sina vänner”, konstaterar Irene Pateraki, pedagogiskt ansvarig. 

Additional information

  • Education type:
    School Education

Tags

Communication skills
Friends
Pedagogy
Secondary education
Social skills
Vocational education
eTwinning annual theme
eTwinning community
eTwinning conferences
eTwinning European Prizes
eTwinning projects