Skip to main content
European School Education Platform

Läromedel

Lektionsplaneringar och annat material som kan användas i klassrummet och i skolan

RODNAE Productions

STEAM förskoleakademi

Detta kit är inriktat på STEAM-utbildning där eleverna kan undersöka och uppleva världen på ett vetenskapligt sätt. Genom ämnesövergripande aktiviteter kan små elever inspireras att bygga sina egna robotar samtidigt som de återanvänder material på ett konstnärligt sätt.
CLIL4STEAM project

CLIL4STEAM: Inkludera STEAM i språkundervisningen

Genom det här projektet presenteras material för att använda språk- och innehållsintegrerad inlärning i undervisningen av STEAM (naturkunskap, teknik, ingenjörsvetenskap, konst och matematik) på sekundärutbildningsnivå. Det inkluderar lektionsplaneringar, undervisningsmaterial och riktlinjer som rör många olika undervisningsstrategier och -tekniker.
Language learning
Default project kit image

S.T.E.A.M-tastic

Projektet bygger på S.T.E.A.M-lärande, att undersöka teman med naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap, konst och matematik.

Default project kit image

Myth’arts: Myter i konst och litteratur

Detta projekt handlar om studiet av klassisk mytologi ur ett konstnärligt perspektiv där litteratur, målning, historia och musik kombineras.

Default project kit image

eTreeHuggers

Syftet med projektet är att leta efter intressanta gamla träd i Europa och världen som Adonis i Grekland, det äldsta trädet i Europa, och lyfta fram dem som viktiga natur- och kulturtillgångar som bör respekteras och skydd