Skip to main content
European School Education Platform

Handledning

Praktiska idéer och inspirerande anvisningar för lärare och skolor

Young pupils sitting in a group

Uppmuntra socialt och emotionellt lärande i klassrummet

Socialt och emotionellt lärande är en utbildningsmetod som syftar till att främja elevernas sociala och känslomässiga kompetens så att de kan lyckas i sin utbildning, socialt och i yrkeslivet.
Inclusion
Social skills
Children studying together during a science lesson

Hur man inkluderar ”A” i STEAM

STEAM (naturkunskap, teknik, ingenjörsvetenskap, konst och matematik) är en innovativ undervisningsmetod som främjar kreativitet och förbättrar elevernas delaktighet genom att integrera konsten i de vetenskapliga ämnena. I den här artikeln finns idéer och resurser för lärare som vill använda STEAM i klassrummet.
Arts

Hur kan skolutbildning främja ungdomars delaktighet?

Skolutbildning spelar en grundläggande roll för att främja ungdomars delaktighet och bidra till att elever tror på att de kan påverka den värld de lever i. I denna vägledning undersöks några användbara resurser för att främja aktivt medborgarskap i skolan.

En samlad metod för lärande för miljömässig hållbarhet i skolan: hur man kommer igång

EU:s ambitiösa mål om att Europa ska bli den första klimatneutrala kontinenten till 2050 kräver åtgärder från utbildningssektorn. Samlade metoder för skolans arbete kring hållbarhet står i centrum för en ändamålsenlig undervisning i hållbarhet. I den här artikeln undersöks användbara resurser och praktiska idéer för att skapa en samlad metod för hållbarhet i skolan.

Lärdomar för historieundervisningen av tidigare krig i Europa

I konflikttider som kriget i Ukraina blir det aktuellt att på nytt granska frågan om framställningen av historia och hur den lärs ut. I denna vägledning undersöks hur historielärare kan förmedla stridigheter och tvister för att göra ämnet meningsfullt för alla elever.
Cultural heritage
Cultural diversity

Att använda konceptet Bring Your Own Device (BYOD) i klassrummet

När tekniken blir allt vanligare I klassrummen innebär konceptet "Bring Your Own Device" (BYOD), ta med din egen enhet, att lärare och elever kan upptäcka nya sätt för lärande. Att hitta kostnadseffektiva sätt att använda teknik för att engagera eleverna på lektionerna är en ständig utmaning för lärarna. I den här handledningen lyfter vi fram några resurser och praktiska tips för att få med skolan på BYOD-tåget.
Digital tools

Hur du skapar ett EU Login-konto

Under 2022 kommer Europeiska kommissionens plattformar School Education Gateway och eTwinning att slås samman till plattformen European School Education. Allt innehåll och alla tjänster samlas därmed på samma plats. Du når plattformen European School Education via EU Login som är Europeiska kommissionens tjänst för användarautentisering. I den här handledningen kan du läsa om hur du skapar ett EU Login-konto, så att du som autentiserad användare får tillgång till många av kommissionens webbtjänster med bara en e-postadress och ett lösenord.
Announcements

Utbildningsöversikten: hur man använder en av de största årliga rapporterna om utbildningen i Europa

Utbildningsöversikten är Europeiska kommissionens årliga flaggskeppsanalys av läget för utbildningen i Europeiska unionen. I översikten finns rapporter om målen på EU-nivå som ingår i unionens långsiktiga strategiska ram för utbildning. Dessutom har översikten fokus på ett "huvudtema". I den här handledningen går man igenom utbildningsöversiktens främsta delar och hur de kan användas i arbetet.
Policy development

Förstå mediekompetens och desinformation

När både elever och lärare använder digital teknik i det dagliga livet, och särskilt under pandemin, är behovet av mediekompetens tydligare än någonsin. I den här handledningen undersöks användbart material om mediekompetens och desinformation.
Media literacy