Skip to main content
European School Education Platform

Europeiska priset för innovativ undervisning

Europeiska priset för innovativ undervisning

Med det europeiska priset för innovativ undervisning vill man lyfta fram innovativa undervisningsmetoder som utarbetats som en del av europeiska samarbetsprojekt inom skolutbildning och grundläggande yrkesutbildning. Initiativet bygger på programmet Erasmus+. 


Varje år delas upp till fyra priser per programland inom Erasmus+, ett i varje kategori:

 

  • Förskoleverksamhet och barnomsorg 
  • Grundskolor 
  • Gymnasier
  • Yrkesskolor 

 

Varje år fastställs ett särskilt tema som gäller för samtliga åldersgrupper och som överensstämmer med prioriteringarna för det europeiska området för utbildning. Under 2022 är temat kopplat till kommissionens Bauhausinitiativ: ”Lära tillsammans och främja kreativitet och hållbarhet”. Detta inkluderar följande delar: 

 

  • Kreativitet – kopplat till Bauhausinitiativets prioritering ”vackert” och ett viktigt ämne i utbildningen. Inom den här delen kommer betydelsen av utrymmen och arkitektur i undervisningen att belysas. 
  • Hållbarhet – en övergripande prioritering för kommissionen och den viktigaste delen inom Bauhausinitiativet.
  • Lärande tillsammans – en engagerande och inkluderande del, en övergripande prioritering för kommissionen och en del av Bauhausinitiativet.
 
De nationella programkontoren för Erasmus+ ansvarar för att utse de vinnande projekten genom att direkt välja ut pristagare, sätta upp möjliga pristagare på en lista eller offentliggöra en ansökningsomgång. Mer detaljerad information om urvalsprocessen i ditt land finns på webbplatsen för respektive programkontor.
Updated on 08.11.22