Skip to main content
European School Education Platform

eTwinning School Label

eTwinning School Label

Skolorna som tilldelas utmärkelsen eTwinning School Label är utmärkta exempel på hur eTwinning kan gynna hela skolan. De arbetar aktivt med att genomföra och lyfta fram värden och pedagogik bakom eTwinning och fungerar som referenspunkt för lokala grupper samt som förebild för andra skolor.

Vad är eTwinning School Label?

 

I eTwinning Schools inkluderas värdet av eTwinning i skolans policy, praxis och fortbildning med stöd av skolledningen.

 

Med eTwinning School Label lyfter eTwinning inte bara fram och belönar individerna som arbetar med eTwinning, utan hela skolan uppmärksammas för det engagemang och hårda arbete som grupperna genomför där lärare och rektorer arbetar tillsammans.

 

Skolorna som tilldelas utmärkelsen är redo och vill engagera sig i utvecklingsarbetet genom aktiviteter som kan bedömas objektivt.

 

eTwinning-skolornas uppdrag är utgångspunkten för alla skolor inom eTwinning. I uppdraget betonas följande delar:

 

 • Delat ledarskap
 • Samarbete och lagarbete
 • Elevernas engagemang
 • Inkludering och innovation
 • Att vara en förebild för andra skolor

 

Vilka är fördelarna?

 

eTwinning Schools:

 

 • Uppmärksammas officiellt på europeisk nivå som förebilder för eTwinning och bildar ett nätverk av ledande skolor som kan inspirera till framtida utveckling av konceptet. Samtliga eTwinning-skolor får ett eTwinning skolpaket med en skylt och en flagga.
 • Skolorna är synliga på europeisk nivå och uppmuntras att visa upp sin eTwinning School Label i sitt reklam- och marknadsföringsmaterial.
 • De uppmuntras att delta i särskilda fortbildningsprogram.
 • De blir en del av en särskild eTwinning-grupp där de kan dela med sig av bästa praxis, samarbeta och delta i exklusiva onlineevenemang.

 

Hur kan skolorna få eTwinning School Label?

 

Det finns två steg för att få eTwinning School Label.

 

Steg ett

 

eTwinning väljer först ut skolor som

 

 • har varit registrerade i eTwinning i mer än två år
 • har minst tre lärare som har deltagit i eTwinning-projekt, fortbildning eller annan eTwinning-verksamhet under de senaste två åren
 • deltagit i minst ett europeiskt projekt inom eTwinning som tilldelats en nationell kvalitetsutmärkelse inom två år före ansökningsdatumet.

 

 

Om skolan uppfyller dessa krav får alla eTwinnare på skolan som registrerat sig en inbjudan via e-post där de kan fylla i ett ansökningsformulär via European School Education Platform.

 

Steg två

 

De sökande ska fylla i ett ansökningsformulär för att beskriva hur deras skola utformar, genomför och planerar aktiviteter som är kopplade till uppdraget för eTwinning-skolor. De ska även lämna in bevis på detta.

 

De nationella stödorganisationerna kommer att granska varje ansökan, både beskrivningen och bevisen som lämnats in. Dessutom kommer de att bedöma skolornas verksamheter och potential.

 

Om ansökningarna avslås av de nationella stödorganisationerna kan ansökan lämnas in på nytt, med förbättrade beskrivningar och bevis, fram till sista ansökningsdatum. De sökande får redigera ansökan och lägga till information som saknas.

 

Den exakta tidsramen för inlämnings- och bedömningsperioderna offentliggörs på plattformen några veckor innan ansökningsomgången öppnar.

 

Så här ansöker du

 

 • Skolans rektor samt kollegor inom eTwinning bör delta i arbetet med ansökan.
 • De sökande måste svara på alla frågor i ansökningsformuläret och tillhandahålla bevis när så krävs.
 • En inledande fråga handlar om principerna för e-säkerhet i skolan. Där ska de sökande kunna styrka skolans säkerhet.
 • Övriga frågor innehåller flera påståenden för varje del av eTwinning-skolornas uppdrag. De sökande ska beskriva hur deras skolor genomför dem och tillhandahålla bevis.
 • För varje uppdrag kommer den sökande även att få beskriva vad skolan planerar att göra under de kommande två åren om de tilldelas eTwinning School Label.
 • Ansökan ska kompletteras med en deklaration som undertecknats av skolans rektor.
 • Ansökningarna ska lämnas in före sista ansökningsdag.
 • Inlämnade ansökningar granskas av den nationella stödorganisationen. Om ansökningar avslås kan de sökande lämna in sin ansökan på nytt med mer information fram till sista ansökningsdag.

 

Tips:

 

 • Varje skola bör utse någon som lämnar in ansökan via eTwinning Live. Det ska endast vara en ansökan per skola.
 • Allt i formuläret behöver inte fyllas i på en gång utan det kan sparas som ett utkast. När formuläret är klart klickar du på knappen Skicka.

 

Listan med skolor som tilldelats eTwinning School-utmärkelserna offentliggörs i början av varje år.