Skip to main content
European School Education Platform

Nationella programkontor

För att Erasmus+ ska vara så nära deltagarna som möjligt och fungera väl i olika länder samarbetar EU med nationella programkontor som förvaltar programmet.
national agencies on the map

De nationella programkontoren ligger i programländerna och ska

 

  • informera om Erasmus+
  • välja ut vilka projekt som ska finansieras
  • övervaka och utvärdera Erasmus+
  • hjälpa sökande och deltagare
  • samarbeta med andra nationella programkontor och EU-institutionerna
  • främja Erasmus+
  • utbyta goda exempel och bästa praxis